Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lärarpraktik, VFU

Kontakt

Maria Herrera
VFU-samordnare Svedala kommun
0709-896 487
Maria.herrerabizjak@svedala.se

I Svedala kommun är samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan knutna till Malmö Universitet, antingen som partnerskola eller som samarbetsskola gällande att ta emot lärarstudenter för praktik.

Som partnerförskola/skola ska vi kunna ta emot många studenter, förskollärarna och lärarna på skolan fungerar som handledare. Detta innebär ett tätare samarbete mellan våra handledare och högskolans lärare i lärarutbildningarna.

Vi anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna under deras VFU och våra handledare deltar i seminarier och utbildningsdagar på Malmö universitet.

Som partnerförskola/skola fungerar vi tillsammans med Malmö universitet som ett nav i skolutveckling och pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete. Detta är av stor nytta och vi delar våra erfarenheter med andra förskolor, skolor och Malmö universitet.

Vi stödjer också studenterna i deras examensarbete som knyts till förskolornas och skolornas interna kvalitetsarbete. Studenterna på våra förskolor och skolor ges också möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete under hela sin utbildning.

Utvecklingsarbete i Svedala kommuns förskolor och skolor

Om du som student vill veta mer om kommunens skolors och förskolors utvecklingsarbete eller hur det är att arbeta i kommunen:

Kvalitet och utveckling i Svedala - Kvutis

Kvalitet och utveckling i Svedala förskola - Kvutis förskola

Förstelärare bloggar

Publicerad 2016-03-24 kl 10:39
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-09-14 kl 14:00