Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lärarpraktik, VFU

Kontakt

Fredrik Aksell
Tf. Utbildningschef/Gymnasiechef
040-626 87 71
fredrik.aksell@svedala.se
Kristina Elvingsson
Rektor
040-626 85 70
kristina.elvingsson@svedala.se

I Svedala kommun är sex förskolor, fem grundskolor och gymnasiet antagna till en försöksverksamhet med Malmö högskola och utgör övningsförskolor och övningsskolor som tar emot lärarstudenter för praktik.

Malmö högskola, fakulteten för lärande och samhälle, har inlett en femårig försöksverksamhet (2014-2019) med övningsförskolor och skolor i regionen.

Mål för försöksverksamheten är att kvaliteten i lärarutbildningen ska höjas och studenternas professionsutveckling stärkas genom ett nära samarbete mellan högskolans utbildning och våra antagna förskolor och skolor under studentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Som övningsförskola/skola ska vi kunna ta emot många studenter, förskollärarna och lärarna på skolan fungerar som handledare. Detta innebär ett tätare samarbete mellan våra handledare och högskolans lärare i lärarutbildningarna.

Vi anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna under deras VFU och våra handledare deltar i seminarier och utbildningsdagar på Malmö högskola.

Som övningsförskola/skola fungerar vi tillsammans med Malmö högskola som ett nav i skolutveckling och pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete. Detta är av stor nytta och vi delar våra erfarenheter med andra förskolor, skolor och Malmö högskola.

Vi stödjer också studenterna i deras examensarbete som knyts till förskolornas och skolornas interna kvalitetsarbete. Studenterna på våra förskolor och skolor ges också möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete under hela sin utbildning.

Antagna förskolor och skolor i Svedala kommun:

  • Förskolor: Hattstugan, Rödluvan, Värby, Klöverstugan, Erlandsdal, Tofta, Tegelbruket, Örtagården, Fröhuset och Floraparken
  • Skolor: Marbäcksskolan, Röda skolan, Kyrkskolan, Roslättskolan, Naverlönnskolan, Baraskolan, Spångholmsskolan och gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU).

Inför Malmö högskolans antagning inför hösten 2016 har ytterligare förskolor och skolor ansökt om att bli antagna till försöksverksamheten.

Utvecklingsarbete i Svedala kommuns förskolor och skolor

Om du som student vill veta mer om kommunens skolors och förskolors utvecklingsarbete eller hur det är att arbeta i kommunen:

Kvalitet och utveckling i Svedala - Kvutis

Kvalitet och utveckling i Svedala förskola - Kvutis förskola

Förstelärare bloggar

Publicerad 2016-03-24 kl 10:39
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:04