Stäng

Lärarpraktik, VFU

Kontakt

Sofie Palm
VFU-samordnare Svedala kommun
sofie.palm@svedala.se

I Svedala kommun är samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan knutna till Malmö Universitet, antingen som partnerskola eller som samarbetsskola gällande att ta emot lärarstudenter för praktik.

Som partnerförskola/skola ska vi kunna ta emot många studenter, förskollärarna och lärarna på skolan fungerar som handledare. Detta innebär ett tätare samarbete mellan våra handledare och högskolans lärare i lärarutbildningarna.

Vi anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna under deras VFU och våra handledare deltar i seminarier och utbildningsdagar på Malmö universitet.

Som partnerförskola/skola fungerar vi tillsammans med Malmö universitet som ett nav i skolutveckling och pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete. Detta är av stor nytta och vi delar våra erfarenheter med andra förskolor, skolor och Malmö universitet.

Vi stödjer också studenterna i deras examensarbete som knyts till förskolornas och skolornas interna kvalitetsarbete. Studenterna på våra förskolor och skolor ges också möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete under hela sin utbildning.

Utvecklingsarbete i Svedala kommuns förskolor och skolor

Om du som student vill veta mer om kommunens skolors och förskolors utvecklingsarbete eller hur det är att arbeta i kommunen:

Kvalitet och utveckling i Svedala - Kvutis

Kvalitet och utveckling i Svedala förskola - Kvutis förskola

Förstelärare bloggar

Publicerad 2016-03-24 kl 10:39
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-10 kl 09:19