Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Medicinska insatser

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Skolhälsovårdens medicinska insatser i kommunens grundskolor är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri. Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad ibland. Detta är särskilt viktigt under uppväxtåren. Till skolsköterskan kan eleverna gå med alla sorters problem, stora som små.

Inom Elevhälsas medicinska insatser ligger tyngdpunkten på förebyggande arbete samt viss gruppbaserad verksamhet. De hälsosamtal som skolsköterskan har med både elever och föräldrar är mycket viktiga. Samtalen hålls för att kunna avgöra var de största behoven finns.

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans öppna mottagning för att få råd och omvårdnad. Vi kan också erbjuda enskilda elever extra hälsokontroller vid behov. Skolläkarresurserna är behovsrelaterade och koncentreras till skolrelaterade problem. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Broschyr: Medicinska elevhälsan

Detta erbjuder vi

Uppföljning av enskilda elever sker varje år efter elevens behov.

Förskoleklass

Uppföljning av enskilda barn från barnhälsovården. Hälsobesök tillsammans med elev och förälder. Vi gör längd-, vikt-, syn-, hörsel- och skolioskontroll. Under hälsosamtalet pratar vi om tidigare hälsotillstånd, diskuterar sömn-, kost- och motionsvanor. Vi pratar också om hur eleven trivs i skolan och hur kamratrelationerna fungerar.

Årskurs 2

Hälsobesök med längd- och viktkontroll. Vaccination erbjuds mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsobesök med längd-, vikt- och skolioskontroll. Vi har ett hälsosamtal om kost-, motion- och sömnvanor. Vi pratar också om trivsel, kamratrelationer, pubertet och annat som en 10-åring kan fundera över.

Årskurs 5

Gruppbaserad verksamhet om pubertet.

Årskurs 6

Vaccination erbjuds för flickor mot humant papillomvirus (livmoderhalscancer). Vaccinationen består av två vaccinationstillfällen. Gruppbaserad verksamhet om livskunskap.

Mer information om vaccinationen på 1177.se (Vårdguiden)

Årskurs 7

Hälsobesök med längd-, vikt- och skolioskontroll. Vi har också en medicinsk studie- och yrkesvägledning. Vi har ett hälsosamtal om kost-, motion- och sömnvanor. Vi pratar också om trivsel, kamratrelationer, pubertet, tobak-, alkohol- och drogvanor samt annat som en tonåring kan fundera på.

Årskurs 8

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta. Viss gruppbaserad verksamhet.

Årskurs 9

Viss gruppbaserad verksamhet.

Årskurs 1 på gymnasiet

Alla erbjuds hälsosamtal då vi bland annat talar om skolsituationen, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem, kost- och motionsvanor, tobak- alkohol- och drogvanor, sexualitet, preventivmedel och smittskydd. Vid besöket kontrolleras längd och vikt.

Publicerad 2016-05-03 kl 14:59
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:28