Stäng

Lediga tomter

Kontakt

Här informerar vi om vilka hustomter som är till salu via privata exploatörer i Svedala kommun och vilka kommunala fribyggartomter som säljs av oss. Först under 2024 släpper vi 18 stycken kommunala fribyggartomter genom vår tomtkö.

Vi uppdaterar sidan med mer specifik fakta allt eftersom vi får ny information. Alla tider följer nu gällande preliminär tidplan. 

Bara backar etapp 3

Markarbetena inom Bara backar etapp 3 i den södra delen av området är nu avslutade. För närvarande pågår försäljning av Götenehus 10 villor inom Bara backar etapp 3. När detta skrivs (december 2023) finns 4 av de 10 villorna kvar till försäljning. Byggstart under 2024. Skånemark planerar för försäljningsstart av sina 13 villor inom etapp 3 under 2024 genom Byggmästar’n i Skåne, Helsingborg.

Bara backar etapp 2

Markarbetena inom etapp 2 i den norra delen av Bara backar kommer att pågå fram till hösten 2024. Detta blir den sista etappen inom Bara backar. Exploatörer inom etapp 2 är OBOS, Götenehus, Svedalahem (marklägenheter med hyresrätt) samt kommunen som under hösten 2024 släpper 18 fribyggartomter till försäljning via tomtkön. OBOS planerar försäljningsstart av sina 13 villor under mars månad 2024. Götenehus planerar för försäljningsstart av sina 14 radhus under hösten 2024.

Nygårds dammar

Utbyggnad av nya bostadsområdet Nygårds dammar strax öster om Svedala tätort påbörjas i början av 2024. Markarbetena planeras pågå fram till slutet av januari 2025. Exploatör för hela området är Derome Hus som är kommer att uppföra 77 bostäder i form av villor och radhus. Derome Hus planerar för försäljningsstart under sommaren 2024.

Kontakta respektive exploatör om du är intresserad av att veta mer om deras tomter. Följande exploatörer bygger för närvarande privatbostäder i Svedala kommun:

  • OBOS Bostad
  • Götenehus
  • Skånemark
  • Börringekloster
  • Derome Hus

Område

Antal tomter

Beräknas släppas

Bara backar
etapp 2

18 stycken kommunala fribyggartomter. Dessa släpper vi via vår tomtkö. Storleken på tomterna varierar mellan 600–900 m2.

Hösten 2024

 

13 stycken tomter med hus.
Exploatör: OBOS Bostad

Våren 2024

 

14 stycken radhus.
Exploatör: Götenehus

Hösten 2024
 

32 marklägenheter med hyresrätt genom Svedalahem.

Om du är intresserad av kommande projekt hos Svedalahem, är det viktigt att du står i bostadskö hos Boplats Syd (webbplats).

Hösten 2024

Bara backar
etapp 3

13 stycken tomter med hus.
Exploatör: Skånemark
Försäljning av tomterna sker genom Byggmästar’n i Skåne, Helsingborg.

Våren 2024

 

10 stycken tomter med hus.
Exploatör: Götenehus AB

Höst/vinter 2023/2024

Hindstorp

Området byggs ut i 5 etapper, med 5–6 hus i varje etapp. För närvarande pågår utbyggnad av etapp 3.

Exploatör Börringekloster. Försäljning genom Hilding Ottosson AB.

5 stycken tomter med hus inom etapp 3 har släppts.

Ytterligare 8 stycken tomter med hus inom etapp 5 släpps preliminärt under 2024.

(Etapp 5 byggs ut före etapp 4 som blir den sista etappen.)

Nygårds dammar

77 stycken tomter med hus
Exploatör: Derome Hus AB

Sommaren 2024

 

Publicerad 2022-02-24 kl 15:07
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2023-12-19 kl 13:23