Stäng

Hemtjänst, lagen om valfrihet (LOV)

Kontakt

Joakim Thuresson
Myndighetschef
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Vi tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, vilket kallas hemtjänstval. Det ger dig som entreprenör möjligheter att etablera en ny verksamhet i kommunen.

Hemtjänstval omfattar:

  • serviceinsatser i form av städning och inköp
  • omvårdnadsinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

I omvårdnadsinsatser ingår att hantera trygghetslarm dagtid. Insatser nattetid och matdistribution utförs av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs av en upphandlad utförare. Du som privat utförare kan välja att utföra endast någon av service- eller omvårdnads- och delegerade hälsosjukvårdsinsatser eller båda.

Du som privat utförare kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett av kommunens två hemtjänstområden (se Bilaga 2 "Karta hemtjänstområden").

Personer som inte kan eller vill välja utförare får kommunens hemtjänst som utförare (ickevalsalternativ).

Marknadsanalys av hemtjänst

Under 2021 utfördes det drygt 123 000 timmar hemtjänst i Svedala kommun. Eftersom andelen äldre ökar kommer behovet av hemtjänst stiga framöver.

Att ansöka och bli godkänd

För att bli utförare krävs ett godkännande av oss. Villkoren för att bli godkänd kan du läsa mer om i förfrågningsunderlaget (kravspecifikation) och på Hitta LOV-uppdrag, webbplats Upphandlingsmyndigheten.

Alla företag som uppfyller kraven blir godkända och får teckna avtal med oss. Om du som privat utförare vill ansöka om både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser behöver du göra två separata ansökningar i enlighet med respektive förfrågningsunderlag.

Du kan ansöka via e-tjänst eller skicka in ansökan i pappersformat.

Postadresser

Ansökan Serviceinsatser
Kommunhuset, Svedala kommun
Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala kommun

Ansökan Omvårdnadsinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Kommunhuset, Svedala kommun
Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala kommun

Uppföljning och kontroll

Vi ansvarar för att regelbundet följa upp och kontrollera att samtliga utförare lever upp till de krav som vi ställer, det gäller även vår hemtjänst.

Inlogg stödsystem för utförare

Vid inloggning får utföraren endast åtkomst till de vårdtagare som har valt dem.

Inlogg till Lifecare för utförare

Förfrågningsunderlag serviceinsatser

Ansökan hemtjänstval: Serviceinsatser – städning och inköp

Förfrågningsunderlag hemtjänstval serviceinsatser

Förfrågningsunderlag omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansökan hemtjänstval: Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Förfrågningsunderlag hemtjänstval: Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Näringsliv Svedala

Vi vill göra det enkelt för dig att starta, driva, etablera och utveckla företag i Svedala kommun. Låt oss lotsa dig och ditt företag rätt! Här hittar du råd och stöd till dig som är företagare eller vill starta företag i kommunen.

Näringsliv Svedala

Publicerad 2016-06-07 kl 15:19
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-10 kl 14:08