Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hygienlokaler

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Hygienlokaler kallar vi de lokaler där du erbjuder någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Några exempel är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över dessa lokaler. Vi kontrollerar bland annat:

  • inomhusmiljön (buller, temperatur, ventilation, fukt och mögel)
  • hygien (rengörings- och städrutiner)
  • miljöfrågor.

Avgifter (taxa kommun) för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Det är framförallt du som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för olägenheter för sin hälsa. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll som måste utföras enligt miljöbalken.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i dina rutiner. Genom det arbetet minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Du får även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Verksamheter med anmälningsplikt

Vissa verksamheter måste anmäla sig till bygg- och miljönämnden. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan. 

Anmäl om lokal - hygienisk behandling

Du måste anmäla din verksamhet om du använder verktyg som är skärande eller stickande och som innebär risk för blodsmitta, det vill säga att kroppens hud eller slemhinnor punkteras. Solarier måste anmälas enligt strålskyddslagen.

Hygienlokaler som du behöver anmäla:

  • Akupunktur
  • Fotvård
  • Piercing
  • Öronhåltagning
  • Tatuering
  • Injektionsbehandling (till exempel utslätande av rynkor)
  • Solarier

För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som inte kräver anmälan

Använder du inte verktyg som är skärande eller stickande med risk för blodsmitta, måste du inte lämna in en anmälan. Fortfarande gäller de allmänna kraven på egenkontroll och vi på bygg- och miljönämnden har tillsyn över verksamheten.

Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet till oss som tillsynsmyndighet kan vi informera dig om vilka krav som finns för ventilation och annat som rör själva lokalen. Vi kan också informera om egenkontroll. 

Registrera din verksamhet för hygienisk behandling

Andra regler

Din verksamhet kan också behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med vår byggavdelning innan du börjar planera din verksamhet eller vill göra ändringar i din lokal.

Om bygglov och anmälan i Svedala kommun

Mer information om hygienlokaler

Om "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" på Socialstyrelsens webbplats 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:45
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-08-21 kl 10:26