Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Ny och modern skola ska ersätta Kyrkskolan

Publicerad 2024-05-23 kl 08:40

Kyrkskolan i Svedala.

Svedala kommun ska bygga en ny och modern skola som ersätter Kyrkskolan i Svedala. Detta beslutade kommunfullmäktige igår. Enligt befolkningsprognosen behöver kommunen fler grundskoleplatser i Svedala tätort år 2030. Den nya skolan ska ha plats för 400-500 elever med årskurserna F-6.

Svedala är populärt och har haft stor inflyttning de senaste åren. Även om flyttkedjorna nu i lågkonjunktur har stannat av visar befolkningsprognosen att kommunen kommer behöva mer skolkapacitet om några år.
– Svedala vill vara en utbildningskommun för framtiden, en plats där utbildning fungerar som grunden för livslång framgång. Förutom duktiga lärare och skolledare är då funktionella och moderna lokaler viktigt. Detta är ett beslut för våra barns och ungdomars framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy.    

I beslutet står det att skolan ska vara klar när det finns behov av den och enligt nuvarande befolkningsprognos är det alltså 2030. Tanken är att den ska ligga i anslutning till Gamla röda skolan i Svedala, precis norr om centrum och inte långt från Kyrkskolan. Detta innebär att eleverna kan gå kvar på Kyrkskolan under hela byggprocessen och behöver inte flyttas runt eller vara i tillfälliga lokaler. Byggkostnaden för en ny skola med 400-500 utbildningsplatser uppskattas grovt till ca 230-260 miljoner kronor.  

Förutom behovet av fler grundskoleplatser har Kyrkskolans inomhusmiljö inverkat på beslutet. Skolans huvudbyggnad har problem med en doft som påverkar arbetsmiljön. Orsaken bedöms ligga i konstruktionen av byggnaden. Fastighetsägaren har gjort flera åtgärder men problemen med inomhusmiljön återkommer.  

En extern konsult har utrett doftproblemen och menar att det inte är hälsofarligt även om det kan skapa arbetsmiljöproblem. Att renovera Kyrkskolan skulle innebära en lösning på problemet men inte på kommande behov av fler grundskoleplatser. Därför beslutade fullmäktige att satsa på en ny och modern skola i stället för renovering, vilket blir ett stort lyft för både elever och personal.

När doftproblemen uppdagades kopplade Svedala kommun in arbetsmiljöingenjörer och specialistföretaget FuktCom. 
– En bra inomhusmiljö är naturligtvis viktigt för både elever och personal! Detta har hög prioritet. Efter undersökningar och utredningar har vi gjort rekommenderade åtgärder som till exempel ventilationsförbättringar och extra städning. Även företagshälsovården är inkopplad. Vi har en ständig dialog med personalen om arbetsmiljön, säger utbildningschef Fredrik Aksell.

Kommunfullmäktige har också gett kommunförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget Svedab i uppdrag att prioritera Kyrkskolan om det behövs ytterligare arbetsmiljöåtgärder.

Kyrkskolans huvudbyggnad är från 1970-talet. Dessutom finns en paviljong och en gammal skolbyggnad från 1913. När den nya skolan är klar kommer huvudbyggnaden att rivas. Vad den gamla byggnaden och tomten ska användas till är i dagsläget inte bestämt.

På Kyrkskolan går idag drygt 300 elever i årskurserna F-3 och personalen består av 57 medarbetare.

Sidansvarig: Daniel Bramsell