Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Hur är förutsättningarna för företagande i Svedala kommun?

Publicerad 2024-02-12 kl 10:58

Med start den 2 januari pågår Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Om du har fått enkäten så hade vi uppskattat enormt om du tog dig tiden att besvara den. Undersökningen av Svenskt Näringsliv hjälper oss att förbättra näringslivsarbetet och är ett av våra resultatmål som politiken identifierat.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
 
Läs mer på foretagsklimat.se

Sidansvarig: Linda Holst