Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Detta får du för din vatten- och avloppstaxa

Publicerad 2023-03-20 kl 11:32

Foto: Adobe Stock

Som tidigare meddelats höjs vatten- och avloppstaxan för alla abonnenter i Svedala kommun från och med 1 mars 2023. Under helgen har höjningen uppmärksammats igen i media. Här kan du läsa vad höjningen beror på och vad som ingår i din avgift.

Taxan uppdateras reglebundet

Vatten- och avloppstaxan uppdateras regelbundet för att finansiera drift och underhåll.  Verksamheten är inte skattefinansierad utan alla abonnenter delar på alla kostnader. Arbetet ska inte gå med vinst men måste gå runt ekonomiskt.

Största faktorn till höjning

Storleken på detta års höjning på 22% beror på många faktorer. Till största del är det höga ränteläget och allmänt ökade kostnader så som till exempel entreprenadkostnader som ökat dramatiskt.  Andra faktorer som bidrar till högre kostnader är det stora behovet av att byta ut äldre ledningar och dessutom ska ledningsnätet byggas ut i den takt som kommunen byggs ut.

- Taxan måste följa VA-verksamhetens kostnader, och höjningen som nu har gjorts är det som krävs för att inte behöva sänka kvalitén på vår vatten- och avloppshantering. Om vi skulle finansiera verksamheten med lån skulle det bara leda till ännu högre kostnader kommande år. Alla kommuner står inför det här problemet, och Svedalas taxa kommer efter denna höjning fortsatt ligga på samma nivå som jämförbara kommuners, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M).

Hur du kan påverka din avgift

VA-taxan påverkas av vilken slags fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och de tjänster du har.

Avgifter och bestämmelser för vatten och avlopp i Svedala kommun

Medelålders man med blå jack tittar in i kameran, foto.

”Till största del beror kostnadshöjningen på det höga ränteläget och allmänt ökade kostnader så som till exempel entreprenadkostnader som ökat dramatiskt”, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M).

Sidansvarig: Karin Rosvall