Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avgifter och bestämmelser vatten och avlopp

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Här hittar du information om avgifter och bestämmelser inom vatten och avlopp.

Du som fastighetsägare och som är ansluten till den allmänna VA-anläggningen (vatten- och avloppsanläggningen) har rätt att använda anläggningen men du är också skyldig att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen), Lagen om allmänna vattentjänster och betala de avgifter som den aktuella taxan anger. Abonnemanget är knutet till fastigheten och inte till dig som fastighetsägare och består därför så länge fastigheten består.

Rörlig avgift

VA-taxan (vatten och avlopp) består av dels en rörlig avgift och dels en fast. Den rörliga avgiften beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den rörliga avgiften i Svedala kommun är idag 27,14 kr/kubikmeter.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en återkommande avgift som betalas med jämna mellanrum. Avgiften tas ut för att täcka kostnader för driften av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt kostnader för investeringar i huvudledningsnät, och andra anläggningar. Den fasta avgiften består av:

  • Mätaravgiften som är beroende av antalet vattenmätare och mätarnas storlek. Avläsning av vattenmätarna bör göras minst en gång per år.
  • Nätavgiften som tas ut för bostadsfastighet utifrån antalet lägenheter, och för annan fastighet utifrån antalet påbörjade 150 kvadratmeter om fastigheten inte har mätare. Annan fastighet är en fastighet där våningsytan är avsedd för annat än bostad till mer än 50 procent.
  • Dagvattenavgiften som baseras på tomtens storlek med undantag för villor som har en standardavgift.

Om avgifter för vatten och avlopp i kommunens författningssamling

Normal avgift för villa (från och med 1 januari 2021)

För en villa inom tätort är den fasta årsavgiften normalt 3 056 kronor inklusive moms. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avgiften ska täcka kostnaderna för framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt, upprättande av förbindelsepunkter samt övriga kostnader som anslutningen innebär. 

Kostnader för att ansluta innanför verksamhetsområde

Kostnader för att ansluta utanför verksamhetsområde

Ansökan och information om avbetalningsplan för anläggningsavgiften

Bestämmelser

Svedala kommuns vatten- och avloppsverksamhet regleras av följande lagar, regler och riktlinjer:

Publicerad 2016-04-06 kl 12:13
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2021-02-24 kl 16:02