Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Nygårds dammar – ny villaidyll i Svedala

Publicerad 2023-05-24 kl 14:38
Uppdaterad 2023-05-24 kl 14:48

77 nybyggda villor och småhus i trä, omgivna av grönområde med möjlighet för mötesplatser, promenader, lek och rekreation. I mitten ligger dammarna Hjärtat och Rutan. Grannen i söder är det öppna landskapet med utsikt över åkrarna. Visst låter det som en idyll? Det bästa är att det ska bli verklighet i Svedala om några år. Detaljplanen vann laga kraft i slutet av förra året.    

Nygårds dammar – ny villaidyll i Svedala

Nygårds dammar heter det planerade bostadsområdet som ska byggas strax öster om Svedala tätort, utmed Börringevägen. Här ligger dammarna Hjärtat och Rutan som kommer att få en central plats för området tillsammans med ett grönt stråk. Mot järnvägen i söder planeras en bullervall, och för säkerheten kommer det även att finnas ett skyddsstängsel.

– Tanken med Nygårds dammar är en lantlig boendemiljö och samtidigt nära tätorten. Området har utformats i dialog med Derome Hus AB som är exploatör för området. Det har fokuserats på hur området kan utformas med en varierad bebyggelse runt de naturliga dammarna. Generösa grönytor, planteringar och gångstråk ska bidra till trivsel och god boendemiljö, säger kommunens projektchef Alf Rasmussen.   

Svedala kommun står för utbyggnaden av allmän platsmark, det vill säga gator, belysning, dagvattensystem, parkområde samt vatten och avlopp. Kommunen kommer även att anlägga terrassformen för hela området. Som exploatör kommer Derome Hus AB projektera och bygga husen samt göra i ordning tomtmarken. Bolaget har tidigare byggt bostäder på bland annat Tegelbruksområdet i Svedala. 

­– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Nygårds dammar med vår träbyggnation. Vi ser ett genuint bostadsområde framför oss, där dammarna blir en naturlig del i området kring våra radhus, kedjehus och villor, säger Göran Olsson som är projektutvecklare på Derome.

Markarbeten startar i höst

Nu pågår förprojektering och planering inför upphandlingen av markarbetena som beräknas komma igång till hösten. Markarbeten med gator och servisanslutningar kommer att pågå ungefär ett år. Därefter, hösten 2024, börjar husbyggnationen – men tidsplanen är preliminär och kan ändras.     

– För alla som önskar bygga eget småhus eller egen villa i närheten av Svedala tätort, blir Nygårds dammar ett välkommet tillskott efter Åkerbruket som är färdigutbyggt sedan några år tillbaka. Vi hoppas naturligtvis att Nygårds dammar ska bli ett lika populärt och eftertraktat bostadsområde som Åkerbruket visade sig bli, säger Alf Rasmussen.   

Låter Nygårds dammar intressant?

Om du är intresserad av att bo på området Nygårds dammar rekommenderar vi att du ställer dig i kommunens tomtkö på svedala.se. Glöm inte att samtidigt anmäla ditt intresse till Derome Hus AB på deras webbplats. Då får du även löpande information om området.

Anmälan och regler för kommunens tomtkö

Webbplats Derome Hus AB  

Se karta över området här

 

 

Sidansvarig: Karin Rosvall