Stäng

Allmänhetens frågestund

Kontakt

Kommunfullmäktige arrangerar allmänhetens frågestund 1-2 gånger per år. Du som är kommuninvånare har då möjlighet att skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker.

Nästa allmänhetens frågestund är onsdagen den 14 februari kl 18.30 i anslutning till kommunfullmäktiges möte som startar kl 19.00.

Så fungerar allmänhetens frågestund:

  • Skicka din fråga till oss via mejl eller post.
  • Skicka in den fråga senast fem arbetsdagar före mötet, för att vi ska ha möjlighet att förbereda svaret.
  • Märk mejlet/brevet med Allmänhetens frågestund.
  • Glöm inte att skriva under din fråga.
  • Uppge alltid ditt namn. Vi tar inte upp anonyma brev.

Ordförande i kommunfullmäktige bestämmer vilka frågor som tas upp på frågestunden, och när det sker.

Postadress:
Kanslienheten
Svedala kommun
233 80 Svedala

E-post: registrator.ks@svedala.se

Svar vid möte i kommunfullmäktige

En ansvarig politiker besvarar din fråga. Den som svarar kan vara ordföranden i kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden eller teknisk nämnd.

Du får ställa två korta följdfrågor på högst två minuter. Någon debatt får inte förekomma under frågestunden och din fråga kan inte under denna stund bli föremål för något beslut.

Publicerad 2016-05-27 kl 08:19
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-02-12 kl 12:37