Stäng

Skolbiblioteken i Svedala kommun

Skolbiblioteket är en fysisk plats dit eleven kan gå för att koppla av, göra läxor, söka information eller få nya läsupplevelser. Minst lika viktigt för oss i Svedala kommun är att biblioteket används som pedagogisk resurs. Skolbiblioteket samt bibliotekarien är en viktig pedagogisk resurs som kan öka elevernas måluppfyllelse genom att stimulera deras läsintresse och stärka deras digitala kompetens.

Enligt Skollagen 2 kap. 36§ ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Svedala kommun månar dessutom om att skolbiblioteken i kommunen har utbildad personal.

En prioriterad grupp för skolbiblioteket är elever med särskilda behov. Där kan bibliotekarien hjälpa till genom att erbjuda litteratur som passar elever med olika behov och förutsättningar samt erbjuda talböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Skolbibliotekarierna i Svedala kommun har ett fruktbart samarbete och delar med sig av sina erfarenheter med varandra, lånar böcker mellan biblioteken, planerar större projekt ihop och inspirerar varandra. Ett resultat av detta samarbete är den gemensamma hemsidan. Den är full med boktips, tävlingar, information om källkritik med mera: http://skolbiblioteken.svedala.se/

Skolbibliotekarien kan till exempel:

  • ge bokprat
  • hålla i boksamtal
  • köpa in ny och intressant litteratur till skolbiblioteket
  • skapa Legimus-konto till de som behöver ha tillgång till talböcker
  • låna in litteratur från andra bibliotek i kommunen
  • ge tips på digitala länkar att använda i skolarbetet eller undervisningen
  • hjälpa till med informationssökning
  • informera om källkritik
  • skapa delaktighet hos eleverna genom biblioteksråd, tävlingar, utställningar med mera
  • vara en länk till folkbiblioteket

Skolbiblioteken i Svedala kommun har en egen hemsida där de publicerar aktuell information:

Skolbiblioteken i Svedala

Publicerad 2018-10-01 kl 19:02
Sidansvarig: Johan Palmgren