Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Praktisk arbetslivsorientering, prao

Foto: Pixabay

Kontakt

Eva Jakobsson
Studie- och yrkesvägledare, Aggarpsskolan
eva.jakobsson@svedala.se
Jeanette Sörensen
Studie- och yrkesvägledare, Naverlönnskolan
040–626 86 05
jeanette.sorensen@svedala.se
Helene Westerling
Studie- och yrkesvägledare, Klågerupskolan, Spångholmsskolan
040–626 89 31
helene.westerling@svedala.se

Här i kommunen har elever i årskurs 8 praktik på vårterminen. Syftet med praktik har sin grund i läroplanen. Enligt läroplanen ska eleverna få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället och att skolan samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.

INFORMATION GÄLLANDE PRAO ÅK 8 VÅREN 2021

Nu ställs den planerade praktikperioden för årskurs 8 in. Anledningen är att minska smittspridningen av coronaviruset.

Svedala kommun har beslutat att ställa in den planerade praktikperioden (prao) för årskurs 8. Anledningen till detta är för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Dessutom har flertalet företag beslutat eller överväger att begränsa besök till arbetsplatserna.

Varför prao?

Vi strävar efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att:

  • få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
  • kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Under våren i årskurs 8 har eleverna två veckors praktik för att få inblick i hur det är att vara anställd på en arbetsplats. 

Praktikplatser

Eleverna ordnar i första hand själv sin praktikplats, som en del i det entreprenöriella lärandet. Om eleven inte kan ordna en praktikplats själv kan skolan om möjligt erbjuda en plats, företrädesvis inom de kommunala verksamheterna.

Vårdnadshavare kan inte vara handledare åt sitt eget barn. Däremot går det bra att ha sitt barn på samma arbetsplats men en annan avdelning.

Praktikdagar

Under praon ska eleven följa arbetsplatsens/handledarens arbetstider i så stor utsträckning som möjligt. Dock får en minderårig under 18 år inte börja före kl 06:00 eller sluta efter kl 20:00. Arbetsdagen får inte heller vara längre än 8 timmar.

Försäkring

Skolans försäkring gäller även under praktikperioden.

Sjukdom

Om eleven insjuknar under praktikperioden ska vårdnadshavare informera både skolan och arbetsplatsen.

Transport och mat

Eleven får ersättning för resor längre än 6 km, om det inte går att ta skolbuss. Vi betalar ut ersättningen efter praktikperiodens slut. Lämna kvitto till studie- och yrkesvägledaren på skolan. För att få ersättning för resor kräver vi underlag för samtliga resor. Ersättning för mat utgår inte.

Inför praktikperioden får elever och vårdnadshavare mer information av skolan om hur praktiken fungerar.

Om prao och praktik på Skolverkets webbplats

Till företag – Om att ta emot praoelev

Publicerad 2016-03-24 kl 10:38
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-16 kl 10:20