Stäng

Praktisk arbetslivsorientering, prao

Foto: Pixabay

Kontakt

Eva Scherman
Studie- och yrkesvägledare, Aggarpsskolan
0722-540 534
eva.scherman@svedala.se
Ellinor Gay
Studie- och yrkesvägledare, Naverlönnskolan
040–626 86 05
ellinor.gay@svedala.se
Helene Westerling
Studie- och yrkesvägledare, Klågerupskolan, Spångholmsskolan
040–626 89 31
helene.westerling@svedala.se

Här i kommunen har elever i årskurs 8 praktik på vårterminen. Syftet med praktik har sin grund i läroplanen. Enligt läroplanen ska eleverna få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället och att skolan samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.

Prao vt 2023

  • Aggarpsskolans prao är vecka 10 - 11
  • Spångholmsskolan prao är vecka 12 - 13
  • Klågerupskolans prao är vecka 12 – 13
  • Naverlönnskolana prao är vecka 16 – 17

Varför prao?

Vi strävar efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att:

  • få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
  • kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Under våren i årskurs 8 har eleverna två veckors praktik för att få inblick i hur det är att vara anställd på en arbetsplats. 

Praktikplatser

Eleverna får sin praktikplats via studie- och yrkesvägledarna på respektive skola. Vi samlar alla våra praktikplatser digitalt i systemet Samverka.nu. Vi försöker företrädesvis att använda oss av platser inom de kommunala verksamheterna.

Vårdnadshavare kan inte vara handledare åt sitt eget barn. Däremot går det bra att ha sitt barn på samma arbetsplats men en annan avdelning.

Praktikdagar

Under praon ska eleven följa arbetsplatsens/handledarens arbetstider i så stor utsträckning som möjligt. Dock får en minderårig under 18 år inte börja före kl 06:00 eller sluta efter kl 20:00. Arbetsdagen får inte heller vara längre än 8 timmar.

Försäkring

Skolans försäkring gäller även under praktikperioden.

Sjukdom

Om eleven insjuknar under praktikperioden ska vårdnadshavare informera både skolan och arbetsplatsen.

Transport och mat

Eleven får ersättning för resor längre än 6 km, om det inte går att ta skolbuss. Vi betalar ut ersättningen efter praktikperiodens slut. Lämna kvitto till studie- och yrkesvägledaren på skolan. För att få ersättning för resor kräver vi underlag för samtliga resor. Ersättning för mat utgår inte.

Inför praktikperioden får elever och vårdnadshavare mer information av skolan om hur praktiken fungerar.

Om prao och praktik på Skolverkets webbplats

Till företag – Om att ta emot praoelev

Till Prao i Skåne

Publicerad 2016-03-24 kl 10:38
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-11-03 kl 07:41