Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansök om/Säg upp fritidshemsplats

Här informerar vi om hur du ansöker om fritidshemsplats samt hur du säger upp plats.

Ansöka om plats

Vårdnadshavaren ansöker om plats för sitt barn via webbportalen för fritidshem. Det går också att hämta anmälningsblankett hos Kundservice i kommunhuset i Svedala.

Webbportal för fritidshem

Ansök om plats via blankett

Fyll i barnets och vårdnadshavarnas personuppgifter, kontaktuppgifter, önskad typ av fritidshemsplats, önskat placeringsdatum och omsorgsbehov.

Kontaktuppgifter Utbildningsenheten

Utbildning
233 80 Svedala
E-post: utbo@svedala.se

Köbekräftelse

När vi har fått in anmälan skickar vi en bekräftelse till din mejladress. Här framgår bland annat ködatum, önskat placeringsdatum och ansökningsalternativ. 

Platserbjudande 

Så snart det finns en plats skickar vi ett platserbjudande. Detta sker av skolkoordinatorn på den enhet där ni ansökt om plats. Om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad under mer än två månader kan rätten till plats upphöra (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

För att få platsen ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet via webbportalen inom tio dagar (sista datum anger vi på erbjudandet). Om svaret från båda vårdnadshavarna inte kommit in inom angivna tiden räknar vi erbjudandet som avböjt och barnet förlorar sin plats i kön. Om behovet av barnomsorg kvarstår måste du söka platsen på nytt via webbportalen. Observera! Det går inte att besvara erbjudandet via telefon eller mejl då vi behöver skriftligt godkännande av båda vårdnadshavarna.

Placeringsmeddelande

Som bekräftelse skickar vi ett placeringsmeddelande via webbportalen med besked om placering och från och med vilken dag placeringen startar. 

Du som vårdnadshavare ska senast två veckor före placeringsstart lämna inkomstuppgifter samt schema för barnets vistelsetider. Uppgifterna lämnas du via vår webbportal. 

Uppgifter att lämna in via webbportalen

Vilka uppgifter behöver vi? Det finns en rad uppgifter som vi behöver av dig före och efter det att barnet fått plats.

  • Ansökan om fritidshemsplats 
  • Inkomstuppgifter
  • Vistelsetider (schema)
  • Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning av plats måste ske via webbportalen eller via en blankett som finns tillgänglig för avhämtning i Kundservice i kommunhuset i Svedala. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägning har kommit in. Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte.

Uppsägningstiden är också två månader i följande fall:

  • Vid övergång från kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg till enskild verksamhet inom kommunen. 

Om du som vårdnadshavare säger upp din plats men önskar ny placering inom tre (3) månader räknar vi placeringen som om den hade fortgått hela perioden. Vi debiterar retroaktivt samma avgift som senast gällande för hela perioden.

Övergång från förskola och familjedaghem till fritidshem sker utan uppsägning, detta sker måndag vecka 32.

Avstängning 

Vi kan säga upp fritidsplatsen i följande fall:

  • Vid bristande betalning av fritidshemsavgift.
  • Om en plats som du tagit står outnyttjad i mer än två månader (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

Vid tre obetalda månadsavgifter kan din placering inom kommunal barnomsorg bli uppsagd. Vi skickar ut brev om uppsägning till dig som vårdnadshavare med ett angivet datum för placeringsstopp. Här ger vi dig möjlighet att via Intrum upprätta en avbetalningsplan som du ska följa parallellt med löpande fakturor för att därmed få behålla platsen.
Uppsägning/avstängning får inte heller ske om barnet är i behov av särskilt stöd.

Webbportal för fritidshem

Publicerad 2018-08-21 kl 13:35
Sidansvarig: Anna Wulff