Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förskoleklass

Kontakt

Utbildningsenheten
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Barn kan börja från fem års ålder. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklasser finns på kommunens skolor som har de lägre årskurserna.

Mer information om kommunens grundskolor

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vad styr verksamheten?

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. För förskoleklassen ska det finnas en rektor.

Övergång förskola till förskoleklass

Från och med måndag vecka 32 tillhör barnet fritidshem/skola och inte längre förskola. Förskoleklassen är obligatorisk och skolpliktig, detta innebär att man som vårdnadshavare behöver ansöka hos rektor om ledighet utöver lov och studiedagar.

Läsårstider och lovdagar

Kommunala och fristående förskoleklasser

Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

Obligatorisk förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Mer information om obligatorisk förskoleklass på regeringens hemsida

Publicerad 2018-01-05 kl 09:11
Sidansvarig: Anna Wulff