Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Byte och uppsägning

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Önskemål om byte av förskola

Du gör en helt ny ansökan i webbportalen, du kan endast välja ett alternativ. Skriv i noteringsfältet att det avser byte. Bytesansökningar omfattas inte av platsgaranti utan erbjuds i mån av plats. Din befintliga förskoleplacering påverkas inte av att du önskar byta förskola.

Barn som har syskon på förskolan prioriteras plats, om plats blir ledig.

Följande förutsättningar gäller för ovanstående:

 • Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde
 • Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos kommunen
 • I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt
 • Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma förskola än antal platser lediga på den förskolan)

Finns det plats på den förskolan du önskat kommer detta att erbjudas och du tar då ställning till om du fortfarande önskar bytet.

Möjlighet till byte av förskola uppstår kontinuerligt under ett läsår, därför bevakas önskemålen också löpande under året. Det är under den första delen av höstterminen, som flest lediga platser uppstår, och därmed flest möjligheter till byte av förskola.

Syskon

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns önskade placering ska prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.

Följande förutsättningar gäller för ovanstående:

 • Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde
 • Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos kommunen
 • I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt
 • Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma förskola än antal platser lediga på den förskolan)

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021.

Detta gör att du har större möjlighet att få plats på samma förskola som syskonet. Det är därför viktigt att när du skickar in ansökan, också skriver en notering om att det finns ett syskon och på vilken förskola syskonet är placerad. Men, det finns ingen garanti för att det på syskonets förskola finns en ledig plats.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan är inkommen fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, blir barnet placerad på annan förskola som har ledig plats. Vid önskemål om byte av förskola, finns det ingen garanti för när eller om det kan ske. Möjlighet till byte av förskola uppstår kontinuerligt under ett läsår, därför bevakas önskemålen också löpande under året. Det är under den första delen av höstterminen, som flest lediga platser uppstår, och därmed flest möjligheter till byte av förskola.

Vi skickar erbjudande om plats till dig via mejl eller brev.

Uppsägningstid

I de allra flesta fall är det 2 månaders uppsägningstid när du säger upp  förskoleplatsen.
Du ska tänka på att säga upp din plats i tid och lägga placeringsstopp längre fram så att platsen går att nyttja hela uppsägningstiden.

Det finns vissa undantag då det inte tillämpas uppsägningstid

 1. Byte mellan två kommunala förskolor
 2. Övergång mellan förskola och fritidshem:
 • Arbete/Studier övergår till fritids från måndag v 32 per automatik
 • Arbetssökande övergår till vilande fritids från måndag v 32 per automatik
 • Föräldraledig har automatiskt placeringsstopp på förskolan söndag vecka 31, ansökan om plats till fritids vid behov.
 • 15 timmar allmän förskola har automatiskt placeringsstopp på förskola vårterminens sista dag, ansök om fritids vid behov.

Om du inte önskar fritidshemsplats till barnet vid start i förskoleklass bör du säga upp förskoleplatsen med en notering om att du inte önskar fritidshem. Detta gör du via webbportalen. Uppsägningstiden är även i det fallet två månader.

 

För ansökan/uppsägning:

Webbportalen för förskola och fritidshem 

Publicerad 2016-05-11 kl 09:00
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-16 kl 12:57