Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kostnader vid ansökan om lov eller anmälan

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

När du ansöker om lov eller gör en anmälan så tar vi ut en avgift för detta. Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Avgifterna är till för att täcka våra kostnader för de tjänster som vi levererar.

Det finns olika faktorer som påverkar vad just ditt bygglov kostar. Exempel på sådana faktorer är:

  • Storleken på byggnaden.
  • Typ av åtgärd.
  • Om åtgärden kräver tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Om det finns avvikelser mot den detaljplan som reglerar vad och hur man får bygga.

Exempel på ungefärliga kostnader

Eftersom det är olika faktorer som tillsammans påverkar kostnaden går det inte att sätta ett exakt pris. Här följer några exempel som kan ge en indikation på vad kostnaderna kan bli.

  • Enbostadshus i normal storlek, cirka 24 000-42 000 kr.
  • Tillbyggnad i normal storlek cirka 8 000-16 000 kr.
  • Garage eller förråd som är mindre än 50 kvm, cirka 4 000 kr.
  • Garage eller förråd som är större än 50 kvm, cirka 8 000 kr.
  • Uterum, cirka 4 000 kr.
  • Plank, cirka 2 700 kr.

För prövning av avvikelser från detaljplanebestämmelserna, eller av byggnader utanför planlagt område, tillkommer en extra kostnad. 

Om du får avslag på din ansökan blir avgiften cirka hälften av vad en beviljad ansökan kostar.

En ansökan som avskrivs på grund av att vi inte har fått in begärda handlingar, eller ett återkallande av ansökan på egen begäran, är också belagt med en avgift.

Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun

Nybyggnadskarta

Om du behöver en nybyggnadskarta, utsättning eller lägeskontroll är detta en separat kostnad.

Om våra kart- och mätningstjänster med exempel på kostnad

Publicerad 2020-05-27 kl 08:53
Uppdaterad 2020-11-05 kl 14:49