Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Våra satsningar på ett bra företagsklimat

Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040–626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi gör många satsningar i kommunen för att attrahera fler företag i fler branscher. Flera detaljplaner har ändrats till att tillåta handel och kontor och för att stimulera nyetableringar utvecklar vi våra verksamhetsområden. Byggandet av bostäder fortsätter och inflyttningen är stor. Denna utveckling är av betydelse för företag eftersom den påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och efterfrågan på offentlig och privat service.

Våra satsningar för att förenkla för dig som företagare:

En väg in, företagslots

  • För att effektivisera ärendehanteringen erbjuder vi företagslotsen "En väg in" som ska förenkla kontakten med oss och se till att du som företagare vid ett och samma tillfälle träffar rätt personer för ditt ärende.

Om företagslotsens –"En väg in för dina företagsärenden"

Näringslivsråd -  med deltagare från näringslivet och kommunen

  • För att ytterligare främja dialogen mellan näringsliv och kommunen har vi bildat ett näringslivsråd med representation från både näringsliv och kommun.

Om näringslivsrådet

Har vi bra service?

  • För att mäta vår myndighetsutövning påbörjade SKL undersökningen "Löpande insikt" 2017 där de mäter vår service till dig som företagare som har varit i kontakt med kommunen och haft ett eller flera ärenden hos oss. Undersökningen handlar inte bara om företagsklimatet, utan också om att bygga förtroende mellan oss och näringslivet. Undersökningen möjliggör också att jämföra resultatet över tid.

Utbildningsprogram Förenkla helt enkelt

  • För att vi ska bli bättre på att göra det enklare för företagare så startade vi i början av 2019 en utbildning - baserat på Sveriges Kommuner och Landstings utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen riktade sig till alla inom Svedala kommun, både politiker och tjänstepersoner, som möter företag i sitt arbete. Utbildningen består av flera delar; Näringslivskunskap, Myndighetsutövning och service och Kommunikation. Och i planeringen strävade vi efter att få en lokal prägel på utbildningen. Bland annat utgick vi från vårt resultat i Löpande Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning.  Utbildningen gav oss nya värdefulla kunskaper och insikter om hur kommun och näringsliv hänger ihop och större förståelse för vilka utmaningar företagen har. Vi har även genomfört konkreta insatser såsom drop-in rådgivning på kommunens Bygg- och miljökontor.

Utbildning för att förenkla för företagen

Rådgivning: starta eget eller utveckla

  • För hjälp till att starta eget eller utveckla ditt företag samarbetar vi med Nyföretagarcenter Syd som erbjuder rådgivning och kompetensutveckling.

Stöd och rådgivning med Nyföretagarcenter Syd

Utveckla besöksnäringen

För att specifikt utveckla besöksnäringen arbetar vi med "Destination Svedala" 

Om Destination Svedala

Företagsbesök

Politiker och tjänstepersoner besöker gärna dig och ditt företag. Vi vill öka vår kunskap och förståelse för företagens villkor, förutsättningar och vilka utmaningar de står inför. Helt enkelt vårda relationen mellan näringsliv och kommun.
Får vi besöka ditt företag? Kontakta oss gärna så bokar vi en tid!

Information

Vi har ett nyhetsbrev där du kan läsa nyheter och få information om näringslivet i Svedala kommun eller inbjudningar till företagsfrukostar samt andra näringslivsevenemang. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Facebooksidan Näringsliv Svedala berättar om våra företagsbesök och ger dig lokala och generella tips och information för dig som är företagare.

Facebooksidan Näringsliv Svedala

Positiv utveckling

Företagsamheten och nyföretagsamheten har stigit de senaste åren och utvecklingen av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning har i procent visat sig bra i jämförelse med riket. 

Vi har ett bra bemötande, tillgänglighet och kompetens, men effektiviteten och handläggning är serviceområdet där vi behöver bli bättre. Och arbetet pågår med att öka just effektiviteten. Vi har bland annat arbetat med rutiner och bemanning för att underlätta ärendeflödena. Detta ska leda till en mer effektiv myndighetsutövning med god service för företagarna.

Ett ännu bredare och mångsidigt näringsliv bidrar till att Svedala kommun blir mer attraktivt. Ett bra utbud av nära service, handel och företagstjänster stödjer kommuninvånarnas och de som arbetar med kommunens vardagsbehov.

Fakta om näringslivet i Svedala kommunen

  • Antal företag: > 1700
  • Största offentliga arbetsgivaren: Svedala kommun
  • Största privata arbetsgivaren: Sandvik
  • Nyregistrerade företag under första halvåret: 55
  • Största branscherna i Svedala kommun: Transport och magasinering, tillverkning och utvinning, utbildning, byggverksamhet och handel
Publicerad 2018-10-10 kl 14:09
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2019-10-03 kl 07:41