Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala kommun vill sälja fastigheter för att främja kommunens utveckling

Publicerad 2020-11-25 kl 21:00
Uppdaterad 2020-11-26 kl 08:40

Under onsdagskvällen den 25 november, klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget om att sälja Folkets hus, en del av Svedalahems fastighetsbestånd samt mark för att bygga bostäder, till Trianon.

- Det är glädjande beslut som gör att vi kan börja förhandla med Trianon. En försäljning innebär att vi kan investera i välfärden, förskolor, skolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör också kapital så att vi kan investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt utöka bostadsbyggandet i kommunen, säger Linda Allansson Wester (m) kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

- Vi har en historia som fastighetsägare i Svedala och vill ta ett fortsatt ansvar för att utveckla Svedala även framåt. Vårt mål med de nya objekten är att vara en långsiktig, engagerad fastighetsägare med en nära förvaltning, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

Det kommunfullmäktige har beslutat är att cirka 200 lägenheter på Svedalagården (på Kantorsvägen och Klockarevägen), Folkets Hus samt en obebyggd tomt vid Norra Segestrand ska säljas till Trianon. 

- Den som bor i Trianons lägenheter ska kunna ha en rimlig hyra och känna sig trygg i sitt bostadsområde. Även när vi bygger nytt gör vi det med hyresnivåer så att alla har råd att flytta in. Att bygga bostäder i anslutning till Folkets hus ser jag som ett spännande projekt där vi förenar gammalt och nytt för att bevara viktiga värden, både vad gäller husets arkitektur och funktion som samlingslokal, fortsätter Olof Andersson.

Nu inleder kommunen och Svedalahem reella förhandlingar med Trianon. Professionella värderare ska ta fram ett marknadspris för objekten och övriga frågor ska regleras.

- Vi känner oss trygga med Trianon som är kända för att ta ett bosocialt ansvar och som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Det blir bra med en ny aktör som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, säger Linda Allansson Wester.

Svedalahem är den dominerande ägaren av hyresfastigheter i Svedala kommun. Även efter försäljningen kommer Svedalahem att vara den största aktören på marknaden.  


Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan, det regleras i Hyreslagen.  

Det kommunfullmäktige beslutade igår är:

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1 - 4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att verka för att det nuvarande boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon.

Bakgrunden till beslutet är att en försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden, till exempel i förskolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör även kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen. Försäljningen öppnar också upp för nya aktörer som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, vilket kommer att kunna bidra till Svedala kommuns ekonomiska och sociala utveckling. 

Sidansvarig: Linda Granath