Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Rätt till plats

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Barn från 1 år till 5 år erbjuds plats i förskola eller familjedaghem om vårdnadshavare uppfyller de kriterier som gäller för att få plats.

För att barnet ska kunna få en plats på en förskola i kommunen ska vissa av följande kriterier vara uppfyllda

  • Vara folkbokförd i kommunen
  • Arbeta, studera 
  • Vara aktivt arbetssökande
  • Vara föräldraledig med barnets syskon 

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskola eller familjedaghem 15 timmar per vecka. Förskolechefen för respektive enhet beslutar vilka veckodagar och tider barnet erbjuds att vara i verksamheten. Arbetssökande som får ett arbete eller börjar studera kan utöka barnets vistelsetid utöver 15 timmar med kort varsel. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen 2 kap 6 § eller 9 § har alltid rätt till plats. Barn behöver då heller inte ha fyllt 1 år. För att barn ska få rätt till en plats enligt dessa paragrafer krävs ett särskilt beslut av den berörda enhetens rektor.

Publicerad 2016-05-11 kl 08:42
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-28 kl 10:44