Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Föräldraledighet

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med annat barn har rätt till barnomsorg under 15 timmar per även på lov och studiedagar.

Förskola

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med annat barn har rätt till barnomsorg under 15 timmar per vecka även på lov och studiedagar. Ändringen börjar gälla samma dag som vårdnadshavaren börjar ta ut sin föräldraledighet. Vistelsetiden fördelas på fem timmar per dag, tre dagar per vecka. Förskolerektor beslutar vilka dagar och tider som barnet erbjuds att delta i verksamheten.

Avgiften följer maxtaxa.

Tänk på att via webbportalen:

  • Ändra dina inkomstuppgifter
  • Ändra grund för placering till ”Föräldraledig”.

Schemat ändras via närvarosystemet Tempus

  • Ändra barnets vistelseschema till 15 timmar

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre och din grund för placering är "Föräldraledig” blir placeringen avgiftsfri under skolterminen (september – maj) och avgiftsbelagd enligt maxtaxa under sommaren (juni – augusti).

Om ditt barn har rätt till Allmän förskola kan du som föräldraledig också välja platsen ”Avgiftsfri Allmän förskola”. Mer information om det finns i avsnittet om allmän förskola.

Vilken grund för placering kan jag välja? 

När föräldraledigheten är slut

Ändra tillbaka till arbete/studier när du vet att du ska återgå till ditt arbete. Från hösten det året barnet är 3 år utgår ingen avgift under läsåret för föräldralediga, vilket innebär att ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte återregistrerar att ni är i arbete/studier när detta sker.

Fritidshem

Vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon får inte behålla platsen för sitt barn. Vårdnadshavaren skall säga upp platsen via webbportalen. Uppsägningstiden är i detta fall två månader.

Publicerad 2016-05-11 kl 08:59
Sidansvarig: SVEDALA\anwu00222
Uppdaterad 2021-04-28 kl 10:44