Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

OB-omsorg och nattomsorg

Kontakt

Utbildningsenheten
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se
Malin Engström
Biträdande rektor
040-626 83 80
malin.engstrom@svedala.se

Kommunen erbjuder omsorg för barn under den tid då fritidshem och förskola inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete. Denna omsorg är så kallad omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

OB-omsorg

Vi erbjuder ob-omsorg för barn och elever i åldern 1-9 år berättigade till förskola, förskoleklass och fritidshem till och med åk 3. Verksamheten omfattar maximalt 30 platser, varav maximalt 5 nattomsorgplatser.

OB-omsorgen finns i lokaler hos Örtagårdens förskola. Du som är vårdnadshavare och arbetar natt behöver sova under dagen. Vi erbjuder då ditt barn att vara i sin ordinarie verksamhet. Du kommer överens om antal timmar med rektor och/eller biträdande rektor.

Förflyttning mellan fritidshem och OB-omsorg

Du som vårdnadshavare ansvarar själv för förflyttningen mellan fritidshem, förskola och OB-omsorg. De barn som är i behov av kvällsomsorg är välkomna kl 18:00 då ob-omsorgen startar.

Du som vårdnadshavare anmäler dig till kö för ob-omsorg via samma system som för förskola och fritidshem i Svedala kommun.

Vi tar inte ut några extra kostnader för omsorg på obekväm arbetstid.

Ansökan via webbportalen

Barn som är folkbokförda i Svedala kommun har företräde till plats, medan barn folkbokförda i andra kommuner endast tas emot i mån av plats.

Vi avslutar din förskole- eller fritidshemsplats om du inte har utnyttjat den på tre månader. Du som vårdnadshavare får meddelande om detta och kan göra en ny ansökan om behovet återuppstår.

Vi bedriver ob-omsorg kl 18:00-21:00 helgfria dagar samt kl 06:00-21:00 på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar (så kallade röda dagar) med undantag för påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheten stänger kl 16:00.

Nattomsorg

Vår verksamhet inom nattomsorg har maximalt fem (5) platser. Endast barn som är folkbokförda i Svedala kommun är berättigade till omsorg.

Vi erbjuder omsorg mellan kl 21:00 och kl 06:00 helgfria nätter, det vill säga

 • natt mellan måndag och tisdag
 • natt mellan tisdag och onsdag
 • natt mellan onsdag och torsdag
 • natt mellan torsdag och fredag

Vi erbjuder inte omsorg  

 • natt mellan fredag och lördag
 • natt mellan lördag och söndag
 • natt mellan söndag och måndag
 • natt mot allmänna helgdagar (så kallade röda dagar) på året

Vi tar inte emot barn i nattomsorgen efter kl 21:00. Syftet är att få nattro. Du får hämta sitt/dina barn tidigast 06:00 på morgonen. Nattomsorgen bedrivs integrerad med övrig verksamhet i Örtagårdens förskola.

Om verksamheten

Vi erbjuder ob-omsorg i en trygg miljö där dina barns aktiviteter anpassas efter deras ålder och tiden de befinner sig i omsorgen. Ob-verksamheten är utformad så den ska:

 • främjar leken, kreativiteten och intresset för att lära
 • stimulerar språkutveckling
 • utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter

 

Vi dokumenterar i Unikum som är en digital pedagogisk lärportal där du som vårdnadshavare kan följa aktiviteter i gruppen och få den information som är viktig för er.

 

Schema

För att underlätta för dig som vårdnadshavare och för personalen i OB-omsorgen inför vi nu Tempus för schema- och närvaroregistrering i OB-omsorgen. Du loggar in med BankID, antingen på webbplatsen Tempus eller i appen Tempus Hemma (Ladda ner via Google Play eller App Store). Du får information om inloggning av personalen inom ob-omsorgen.

www.tempushemma.se

Du måste registrera de scheman som gäller OB-omsorgen, även om du har lagt in ett schema för ditt barn för dess närvaro i förskolan, måste du lägga in ett schema även för tiderna som gäller OB-omsorgen. Är ditt barn på förskola under dagen dagen läggs lägger vi ditt barns sluttid på förskolan kl 18:00 och starttiden på OB-omsorgen till kl 18:00.

Webbplatsen Tempus låser med 6 veckors schemaintervall, och du ser låsningen i Tempus. Du kan inte ändra efter schemat blivit låst eftersom vi lägger schema för vår personal utifrån de behov verksamheten har.

Vid behov av mer tid eller större schemakorrigeringar tillgodoses detta om det finns möjlighet utan större schemaändringar för personalen. Vi kan inte alltid garantera ändringar efter låsning därför är det viktigt att du skriver in ditt omsorgsbehov i Tempus innan låsningen sker.

Om ditt barn inte kommer till ob-verksamheten enligt schema eller utsatt tid behöver du meddela personalen så snabbt som möjligt via sms eller telefon.

Måltider

Vår mat tillagas i Naverlönnsskolans kök och personalen på OB-omsorgen förbereder maten.

Vardagar: kvällsmål cirka kl 18:00- 18:30


Helg:

 • Frukost kl 08:00
 • Lunch kl 11:30
 • Mellanmål kl 14:30
 • Kvällsmål kl 18:00

Sovtider

Vi förbereder inför kvällen och natten kl 18:30–19:30. Vi stänger kl 21:00. Personalen som arbetar natt har vakennatt vilket innebär att de inte är sovande under nattpasset. Huset är också larmat med två olika system för att skapa en trygg och säker plats.

Hitta hit

Kommunens OB-omsorg delar lokaler med Örtagårdens förskola. OB-verksamheten har egen ingång på sidan av huset, in mot gården. Är dörren låst – ring på klockan.

Adress: Organistgatan 8, Svedala
Telefon: 0709-19 74 43.

Publicerad 2016-05-11 kl 10:38
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2019-11-28 kl 07:49