Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Bara backar

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Bara backar är ett exploateringsområde i västra delen av Bara som planeras för 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. Inom exploateringsområdet byggs även en förskola med plats för cirka 160 barn.

Området kommer att utformas med omfattande gröna ytor med olika karaktär såsom naturmark, klippta gräsytor och trädplanteringar och byggs i ett kuperat landskap omgärdat av ytor med högt naturvärde.

Två fördröjningsmagasin för dagvatten kommer också att anläggas, varav ett större med vattenspegel och en befintlig våtmark som utvidgas.

Huvudgata med gång- och cykelväg

Genom området mellan Joachims Becks gata och Idrottsgatan byggs en huvudgata som kommer att utformas med trädallé och parallell gång- och cykelväg. Hastighetsdämpande åtgärder kommer att utföras längs gatan för att säkerställa korsande gång- och cykelvägar.

Området kommer att byggas i tre etapper. Detaljplan för området är antagen höst 2016. Därefter påbörjas förberedelser för genomförande av markarbeten för etapp 1.

Bygga hus på Bara backar

Om du är intresserad av att flytta till Bara backar finns det flera exploatörer för området:

  • Skånemark
  • Myresjöhus
  • Haaks stenhus
  • Eksjöhus
  • Fribyggartomter genom Svedala kommun
Publicerad 2017-04-11 kl 16:44
Sidansvarig: Linda Holst