Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Betyg och bedömning grundskolan

Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt i alla årskurser. Infomentor är en webblösning för bedömning, dokumentation och kommunikation som vi använder i kommunens grundskolor.

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal på Skolverkets webbplats

Infomentor

Infomentor är en webblösning för dokumentation, och kommunikation som används i kommunens grundskolor. Vårdnadshavarna kan genom Infomentor ta del av information om det egna barnet skolgång, schema med mera och sjukanmäla. Båda vårdnadshavarna samt eleven ska ha egna inloggningsuppgifter till Infomentor.

Webbplats Infomentor

Om du har glömt eller saknar inloggningsuppgifter. Skicka en förfrågan till infomentor@svedala.se.

Det är mycket viktigt att dina kontaktuppgifter i Infomentor är aktuella och korrekta. Vänligen kontrollera och uppdatera uppgifter om dina telefonnummer och e-postadresser regelbundet.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:20
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-08-13 kl 11:38