Stäng

Cykelvägar

Kontakt

De senaste åren har vi byggt ett flertal cykelvägar. Vi arbetar också ständigt med att renovera, rusta upp och bygga ut stråken för möjligheten att kunna gå och cykla på ett tryggt och hållbart sätt. Sammanlagt har vi runt 40 kilometer gång- och cykelvägar i Svedala kommun.

Åtgärder cykelvägar 2024

Kyrkogatan, Svedala

Vi fortsätter att bygga ut gång- och cykelvägen längs Kyrkogatan i Svedala, inklusive kopplingen till Gjuterigatan. Cykelvägen kommer knyta ihop de västra delarna av Svedala bättre till järnvägsstationen och centrum.

Upphöjd korsning Torggatan, Värbytorget, Bara centrum

En ny upphöjd korsning kommer att göra det säkrare och mer bekvämt för gående och cyklister att korsa Torggatan vid Värbytorget.

Spångholmens busshållplats, Malmövägen i Bara

Hållplatsen kommer att få förbättringar som gör den mer tillgänglig och användarvänlig för bussresenärer och cyklister.

Gång- och cykelkorsning, Banstigen vid Värbytunneln, Bara centrum

Korsningen kommer att omformas för att öka säkerheten och effektiviteten för både fotgängare och cyklister.

Ta del av Svedala kommuns gång- och cykelvägsplan

Vill du få en försmak av cykelvägnätet digitalt?

Gör så här:

  1. Gå till webbplatsen Mapillary.
  2. Klicka på Utforska kartan. Du behöver inte registrera dig för att titta på bilderna.
  3. Kartan visar en stor mängd bilder över hela världen. Zoom in på Svedala kommun.

Kartgalleri Svedala kommun

Genom vårt kartgalleri erbjuder vi ett flertal kartor över kommunens cykelvägar och vandringsleder, trevliga kultur- och slottsslingor och historiska kartor.

Kartgalleri Svedala kommun

Cykla i Torup

Torups rekreationsområde har ett mindre vägnät i skogen som lämpar sig bra för cykling. Det är endast tillåtet att cykla på skogsvägarna i Bokskogen. Vill du vidare kan du ta dig till Malmö på cykel via Utflyktsstigen i Torup. Cykelvägen går till stora delar på banvallen efter den järnväg som tidigare gick till Genarp och Bokskogen. Startar du cykelturen i Torup kommer du efter 10 km fram till Husie Kyrkoväg. Därifrån kommer du lätt via Malmös cykelnät till Rosengård och Husie och sedan vidare.

Cykelväg Klågerup-Bara-Malmö

Sedan några år tillbaka har det blivit lättare och säkrare för dig att ta cykeln mellan Klågerup och Bara. Vilket i praktiken betyder att du kan cykla hela vägen mellan Klågerup och Malmö på ett säkert sätt.

Vår provcyklist cyklade sträckan mellan Klågerup och Bara på 11 minuter i lagom pendlingstempo. Cyklar du hela vägen från Klågerup till Malmö tar det ungefär en timme. Så trampa på och upptäck en mängd oväntade effekter!

Karta med cykelvtäg Klågerup-Bara-Malmö. Karta: Region Skåne

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-02-22 kl 16:49