Stäng

Hemtjänstval brukare

Kontakt

Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se
Emma Widbom
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 55
emma.widbom@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Yvonne Lenander
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 56
yvonne.lenander@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Anna Thörnqvist
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
anna.thornqvist@svedala.se

I Svedala kommun har du möjlighet att välja utförare av hemtjänsten.

Vad är hemtjänstval?

Hemtjänstval innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Kommunen ställer samma krav på de godkända företagen som på kommunens egen hemtjänst.

Hemtjänstvalet omfattar serviceinsatserna städning och inköp, omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser och trygghetslarm dagtid (kl 6:45-23:00). Insatser nattetid (kl 23:00-6:45) och matdistribution utförs endast av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs endast av en upphandlad utförare.

Godkända utförare

Du kan välja mellan följande utförare:

Agaten hemtjänst: serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Agaten hemtjänst

Svedala hemtjänst: alla insatser.

Svedala hemtjänst

Att välja utförare

Du ska vara beviljad hemtjänst av kommunens biståndshandläggare innan du kan välja utförare.

Mer information om att ansöka om hemtjänst finns här

Om du inte får tag i biståndshandläggaren, kan du också ringa Kundservice som gärna hjälper till. 

Du som redan har hemtjänst kan välja utförare och skicka den till kommunen. 

Att inte välja utförare

Om du inte väljer utförare så får du kommunens hemtjänst som utförare (ickevalsalternativ).

Att byta utförare

Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare. Det krävs ingen förklaring till varför du byter.

Du byter utförare genom att fylla i en blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst  och skicka den till kommunen. Från det att kommunen har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya utföraren tar över.

Här hittar du blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst

Vad kostar det?

Din avgift är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften betalas direkt till Svedala kommun. 

Mer information om avgifter finns här under rubriken Avgifter

Kommunens ansvar

Svedala kommun har det yttersta ansvaret för hemtjänsten även när den utförs av ett företag som kommunen har tecknat avtal med. Alla utförare i Hemtjänstvalet måste leva upp till kommunens krav. Kommunen följer regelbundet upp hemtjänsten.

Tilläggstjänster

Företag som ingår i Hemtjänstvalet kan erbjuda tilläggstjänster. Tilläggstjänster ingår inte i biståndsbeslutet och du betalar för dessa direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för tilläggstjänster.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till din utförare. Utföraren ska lyssna till dina synpunkter och rätta till fel och brister. Om du trots allt inte är nöjd kan du kontakta din biståndshandläggare. Du har rätt att byta utförare, se mer under rubriken Att byta utförare.

Ansökan hemtjänstval

E-tjänster Val & omval av utförare av hemtjänstutförare

Du kan också ringa en av biståndshandläggarna som skickar informationsmaterial och blankett till dig.

Publicerad 2016-06-07 kl 13:36
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-04-05 kl 09:12