Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Markarbetena för Nygårds dammar inleds i vår

Publicerad 2023-09-19 kl 09:13

Det planerade bostadsområdet Nygårds dammar.

Nu i höst var det meningen att markarbetena skulle börja till det planerade bostadsområdet Nygårds dammar i Svedala. På grund av geotekniska undersökningar flyttas dock arbetet fram. Tanken är att markarbetena ska komma igång våren 2024 istället.

Nygårds dammar heter det planerade bostadsområdet som ska byggas strax öster om Svedala tätort, utmed Börringevägen. Här ligger dammarna Hjärtat och Rutan som kommer att få en central plats för området tillsammans med ett grönt stråk.

Svedala kommun står för utbyggnaden av allmän platsmark, det vill säga gator, belysning, dagvattensystem, parkområde samt vatten och avlopp.
– Vi vill göra geotekniska undersökningar för att få en bättre bild av marken och området innan vi börjar byggprojektet. Detta innebär att markarbetena planeras till våren istället för i höst, berättar Alf Rasmussen, projektchef i Svedala kommun.

Planen för Nygårds dammar är 77 nybyggda villor och småhus i trä, omgivna av grönområde med möjlighet för mötesplatser, promenader, lek och rekreation. I mitten ligger dammarna Hjärtat och Rutan. Som exploatör kommer Derome Hus AB projektera och bygga husen.

Läs mer om Nygårds dammar i vår webbnyhet från i maj

Låter Nygårds dammar intressant?

Om du är intresserad av att bo på området Nygårds dammar rekommenderar vi att du ställer dig i kommunens tomtkö på svedala.se. Glöm inte att samtidigt anmäla ditt intresse till Derome Hus AB på deras webbplats. Då får du även löpande information om området.

Anmälan och regler för kommunens tomtkö

Webbplats Derome Hus AB 

Sidansvarig: Daniel Bramsell