Stäng

Stipendier och fonder inom utbildning

Kontakt

Jan Herbertson
Utredare
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Verksamhetsområde Utbildning har två stipendier stiftelsen Browns fond och Nils och Maja Fredrikssons stiftelse.

Stiftelsen Browns fond

Stipendium kan sökas av studerande vid högskoleutbildning på heltid. Sökande ska under barnaåren ha varit folkbokförd i före detta Hyby församling (kommun). Före detta Hyby församling utgörs av Klågerup, Holmeja och Hyby med omnejd. Området är utmärkt på karta i ansökan.

Ansökan om stipendium ur Stiftelsen Browns fond

Nils och Maja Fredrikssons stiftelse

Stipendiet ska användas till en yrkesutbildning på heltid som har ett klart samband med val av yrke. Med yrkesutbildning avses studier på högskolenivå med inriktning mot ett specifikt yrke eller annan yrkesinriktad utbildning. Stipendiaten ska vara folkbokförd inom gamla Svedala församling. Svedala församling utgörs av Svedala tätort och viss omnejd. Se karta i ansökan.

Ansökan om stipendium för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse

Ansökan

Ansökan till respektive stiftelse ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars varje år.

Publicerad 2016-05-13 kl 11:35
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-10 kl 10:22