Svedala kommun logotyp - liggande

Tilläggsbelopp och ersättning för extraordinära åtgärder

Kommunen kan lämna tilläggsbelopp till fristående huvudmän och ersättning för extraordinära åtgärder till kommunala huvudmän.

Huvudregeln är att tilläggsbeloppet till en fristående enhet ska till sin storlek motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärderna som eleven beviljas och/eller erbjuds i kommunal skola.

För att ersättning ska utgå krävs att det måste vara fråga om omfattande stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Åtgärderna ska vara särskilt kostnadskrävande och processen särskilt stöd ska vara uttömd.

Mer information om tilläggsbelopp och blankett för ansökan finns i kommunens e-tjänst

Publicerad 2016-05-18 kl 16:25
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:06