Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Särskilt stöd, extra stöd

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Ibland behöver barn och elever stöd i förskola eller skolan utöver det vanliga. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten/undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd. Kontakta din förskolechef eller rektor om du har frågor.

Alla våra förskolor och skolor ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Det är rektor som beslutar om särskilt stöd.

Information om vad som gäller för särskilt stöd och extra anpassningar på Skolverkets webbplats

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. 

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-10-04 kl 08:21