Stäng

Modersmål

Kontakt

Sara Åberg
Enhetschef barn- och elevhälsan samt modersmål
040–626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning eller hemspråk som det kallades tidigare, främjar barnets utveckling till tvåspråkiga individer.

Modersmålet har också stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.  Rätt till modersmålsundervisning har alla elever i grundskola och gymnasieskola, för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

Det är vårdnadshavaren som ansöker som modersmålsundervisning i grundskolan. Ansökan ska alltid godkännas via skolans rektor.

Skolverkets information om modersmål

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än det svenska som modersmål
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns
  • Undervisningen sker utanför den ordinarie undervisningstiden
  • Eleven har rätt till undervisning i sju läsår, undantaget de nordiska språken som har rätt till undervisning i nio läsår.

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk

Visste du att Sverige sedan år 2000 har fem nationella minoritetsspråk? Språken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken.   Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Mer information hittar du i Skolverkets information om studiehandledning. Rektor på respektive skola ansvarar för studiehandledning som ett särskilt stöd.

Studiehandledning på Skolverkets webbplats

Ansökan

Här hittar du ansökan och avanmälan till modersmålsundervisning i grundskola eller gymnasieskola.

Ansökan/avanmälan modersmålsundervisning 

Publicerad 2016-03-23 kl 11:15
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2023-11-23 kl 14:45