Stäng

Enkät förskola

Svedala kommun genomför varje år en enkätundersökning som handlar om vad du som vårdnadshavare tycker om förskolornas arbete med utgångspunkt från läroplanens mål.

Vi hoppas att du kommer att låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att ge oss värdefull information. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om förskolan för att vi skall kunna göra förbättringar.

I enkäten finns några frågor i slutet som du besvarar tillsammans med ditt barn.

Enkäten skickas ut till alla vårdnadshavare som har en e-postadress inlagd i Webbportalen. Om du har flera barn i olika barngrupper och vill besvara flera enkäter kan du använda länken nedan.

När svaren kommit in sammanställer vi och ingen kommer att kunna se hur just du har svarat på frågorna. Resultatet av enkätundersökningen och förslag på åtgärder sammanställer vi och presenterar.

Ett stort tack för din medverkan!

Länk till enkät kommer att läggas ut i maj 2024 då nästa enkätundersökning genomförs. 

Publicerad 2017-04-28 kl 10:03
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2023-09-15 kl 09:18