Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Boende eller placering i annan kommun

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Om ditt barn är folkbokfört i Svedala kommun och du vill ha förskoleplats i annan kommun söker du plats enligt den kommunens regler. Samtidigt skriver du en ansökan om interkommunal placering och skickar till Svedala kommun.

Vill du att ditt barn ska gå i förskola i annan kommun?

Sök plats i den önskade kommunen enligt den kommunens regler. Om du blir tilldelad platsen i annan kommun så meddelar du oss detta till utbo@svedala.se.

Den ska innehålla vårdnadshavarnas och barnets personnummer, adress och övriga kontaktuppgifter samt information om den önskade platsen (enhetens kontaktuppgifter, startdatum). Uppge också anledningen till varför du önskar en plats utanför den egna hemkommunen.

Om din ansökan beviljas och du erhåller den önskade platsen kommer du att debiteras barnomsorgsavgift av Svedala kommun i enlighet med kommunens barnomsorgstaxa.

Kom ihåg att skicka in en inkomstanmälan via webbportalen.

Webbportalen för förskola och fritidshem 

Ska du byta folkbokföringskommun men vill ha barnet kvar på förskolan i Svedala kommun? 

Om du är på väg att flytta från Svedala kommun skapas ett interkommunalt avtal med din nya hemkommun som sträcker sig till terminsslutet. Gör ansökan till förskoleplacering i din nya hemkommun. 

Höstens terminsslut räknas till vecka 51. Vårens terminsslut räknas till vecka 31.

Publicerad 2016-05-11 kl 08:46
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-28 kl 10:44