Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge dig och oss andra fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

Karta som visar ditt närmaste skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har i uppdrag att kontrollera och se till att beståndet av skyddsrum vårdas. Fastighetsägarna ansvarar i sin tur för underhåll av skyddsrummen. Om MSB gör en kontroll och hittar brister måste ägaren åtgärda dessa.

Publicerad 2018-01-09 kl 10:28
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-05-09 kl 13:51