Stäng

Mottagning av nyanlända

När en person söker asyl eller har fått uppehållstillstånd är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen centrala kontaktytor. Alla kommuner ska enligt bosättningslagen ta emot ett visst antal nyanlända per år. Dessa är kommunen skyldiga att erbjuda boende. Hur många personer som varje kommun ska ta emot beslutas av Länsstyrelsen.

Mottagning av nyanlända 

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. Det innebär att vi ska ta emot vuxna och familjer med barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Information om bosättning och bosättningslagen

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av flyktingar och nyanlända är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • Praktiskt stöd i samband med bosättning.
  • Initialt ekonomiskt bistånd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan.
  • Erbjuda svenskundervisning.
  • Erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.
  • Vi har ett särskilt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid.
Publicerad 2017-03-20 kl 15:30
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-23 kl 11:28