Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Sprängämnesprekursorer

Kontakt

Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen, så kallade sprängämnesprekursorer. Reglerna har sin grund i en EU- förordning (98/2013) och har implementerats i Sverige genom lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. I och med de nya reglerna har kommunen fått ett nytt tillsynsområde. I Svedala kommun är det Räddningstjänsten som kommer att ansvara för tillsyn enligt denna lag.

Vilka verksamheter omfattas av tillsynen?

Alla verksamheter som för privatpersoner tillhandahåller produkter innehållandes något av följande kan omfattas av tillsyn.

Kemikalie  Kan finnas i exempelvis
mer än 12 viktprocent väteperoxid   Blekningsmedel, rengöringsmedel, desinfektionsvätska
mer än 30 viktprocent nitrometan  Bränsle för modellfarkoster
mer än 3 viktprocent salpetersyra    Etsningsmedel, metallbearbetning
mer än 40 viktprocent natriumklorat  Pyroteknikinsatser
mer än 40 viktprocent kaliumklorat Pyroteknikinsatser
mer än 40 viktprocent natriumperklorat Pyroteknikinsatser
mer än 40 viktprocent kaliumperklorat Pyroteknikinsatser

Vad ska du göra om din verksamhet berörs?

Verksamhetsutövare i kommunen är skyldiga att lämna de uppgifter som Räddningstjänsten behöver för att planera och genomföra sin tillsynsverksamhet. Om din verksamhet tillhandahåller någon produkt som innehåller ovanstående koncentrationer ska du meddela detta till Räddningstjänsten via:

E-post
raddningstjansten@svedala.se

Postadress
Räddningstjänsten Svedala
233 80 Svedala

Följande uppgifter ska meddelas:

  • Aktuellt företag
  • Verksamhetens adress i kommunen
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter på företaget
  • Vilket/vilka av ovanstående ämnen/kemikalier som företaget tillhandahåller för privatpersoner.

Räddningstjänsten kommer sedan att höra av sig för att stämma av uppgifterna och lämna fördjupad information om tillsynsverksamheten.

Vill du veta mer?

Besök MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats för mer information. Där finns bland annat information om vad den nya lagen med tillhörande föreskrifter har för innebörd för dig som verksamhetsutövare.

Webbplats MSB

Informationsbroschyr – Sälj kemiska produkter på ett ansvarsfullt sätt

Om du har frågor om Räddningstjänsten i Svedalas tillsynsverksamhet är du välkommen att kontakta oss! 

Publicerad 2016-11-02 kl 15:18
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-01-23 kl 14:01