Stäng

Tobak – Ansökan och egenkontroll

Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak att gälla. Det innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd, även om du redan har anmält din försäljning.

Ansök om tillstånd försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Tobakslagen är en skyddslag och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som kommer med bruk och exponering av tobaksvaror.  De regler som finns idag fortsätter att gälla, till exempel kontroll av åldersgräns och strikt marknadsföring.

Den nya lagen innebär i korthet att:

  • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning behöver ansöka om tillstånd hos oss senast 1 november 2019.
  • vi ställer krav på dig som handlare att vara personligt och ekonomiskt lämplig för att vi ska bevilja tillstånd till dig.
  • samma krav som gäller idag gäller även i framtiden vid försäljning och du som inte följer reglerna kan förlora ditt tillstånd.

Regler om tobaksvaror hos Folkhälsomyndigheten

Bifoga egenkontroll med ansökan

Du ska skicka med ett egenkontrollprogram vid ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

För att kunna få ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska vi göra en bedömning om egenkontrollprogrammet är lämpligt för verksamheten.

Innan du ansöker ber vi dig att läsa igenom anvisningarna och även fylla i och lämna in bilagorna till ansökan. 

Vägledning för egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här är vårt förslag på egenkontrollprogram:

Förändringar i din verksamhet

Du ska anmäla ändringar i din verksamhet. Om verksamheten upphör ska du även anmäla detta. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:41
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-12-21 kl 17:04