Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vattenmätare

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om VA-enheten inte bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av VA-enheten. VA-enheten äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren. Fastighetsägaren är enligt Lagen om vattentjänster skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna VA-enheten tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ner på grund av frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till VA-enheten, som mot ersättning tar ner och åter sätter upp mätaren.

Läs av din vattenmätare

Publicerad 2020-10-21 kl 11:14
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-10-21 kl 14:44