Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Klagomål på livsmedel och hantering

Kontakt

Ingela Engblom
Miljöinspektör
040 - 626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Om du inte är nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta Bygg och miljö.

För att kunna hantera ärendet behöver vi följande uppgifter:

  • Vilken livsmedelsverksamhet som avses
  • Orsaken till ditt klagomål

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi:

  • Produktens namn och tillverkare
  • Batchnummer
  • Utgångsdatum för produkten

Personuppgifter kan bli offentliga

De personuppgifter du lämnat kan bli offentliga om någon begär att få dem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss.

Anonym anmälan

Du kan göra en anonym anmälan men tänk på att arbetet att utreda klagomålet kan gå snabbare och lättare om vi kan kontakta dig för att få svar på fler frågor som dyker upp under arbetet. 

Publicerad 2016-05-20 kl 14:26
Sidansvarig: Ingela Engblom
Uppdaterad 2020-01-15 kl 12:24