Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Egenkontroll livsmedelssäkerhet

Kontakt

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. En god och genomtänkt egenkontroll innebär att du minskar riskerna för kunders ohälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din restaurang eller livsmedelsbutik.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvaret för att livsmedlen som släpps ut på marknaden är hälsomässigt säkra, rätt märkta och att de kan spåras.

System för egenkontroll

Enligt Europaparlamentets livsmedelslagstiftning ska du som livsmedelsföretagare ha ett system för egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll.

Samlad information i en pärm

Skaffa gärna en pärm med register för ditt system för egenkontroll. I pärmen förvarar du dina skriftliga rutiner för verksamheten. Här kan du också spara dokumentationen av kontroller (journal för egenkontroll) och beskrivning av hur du hanterar eventuella problem (avvikelser och korrigerande åtgärder). Spara dokumentationen och var beredd att visa upp den vid kontrollen.

Förslag på egenkontrollprogram 

Du kan också läsa Bygg och miljös förslag på hur du bygger upp ditt egenkontrollprogram. Glöm inte att alla verksamheter är unika och att du som företagare är ansvarig att se till att egenkontrollen är anpassad för just din verksamhet.

Hjälp till egenkontrollprogram

Förslag på egenkontrollprogram

Publicerad 2016-05-18 kl 13:32
Sidansvarig: Ingela Engblom
Uppdaterad 2020-01-15 kl 15:40