Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemtjänstval utförare

Foto: Christian Sundien

Kontakt

Joakim Thuresson
Biträdande områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Sedan 2010 tillämpar vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, vilket kallas hemtjänstval. Det ger dig som entreprenör möjligheter att etablera en ny verksamhet i kommunen.

Till dig som är utförare med fokus på god kvalitet och ett gott samarbete hälsar vi dig välkommen med din ansökan!

Hemtjänstval omfattar:

  • serviceinsatser i form av städning och inköp
  • omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser

I omvårdnadsinsatser ingår att hantera trygghetslarm dagtid. Insatser nattetid och matdistribution utförs av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs av en upphandlad utförare. Du som privat utförare kan välja att utföra endast någon av service- eller omvårdnads- och delegerade hälsosjukvårdsinsatser eller båda.

Du som privat utförare kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett av kommunens två hemtjänstområden (se Bilaga 2 Karta hemtjänstområden).

Personer som inte kan eller vill välja utförare får kommunens hemtjänst som utförare (ickevalsalternativ).

Marknadsanalys av hemtjänst

Under 2015 utfördes det drygt 94 000 timmar hemtjänst i Svedala kommun. Eftersom andelen äldre ökar kommer behovet av hemtjänst stiga framöver. Svedala är en av de kommuner i Skåne där andelen personer som är 85 år eller äldre ökar som mest fram till år 2022 (22 procent).

Att ansöka och bli godkänd

För att bli utförare krävs ett godkännande av oss. Villkoren för att bli godkänd kan du läsa mer om i förfrågningsunderlaget (kravspecifikation) och på Valfrihetswebben.

Webbplats Valfrihetswebben

Alla företag som uppfyller kraven blir godkända och får teckna avtal med oss. Om du som privat utförare vill ansöka om både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser behöver du göra två separata ansökningar i enlighet med respektive förfrågningsunderlag.

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller skicka in ansökan i pappersformat.

Postadresser

Ansökan Serviceinsatser
Kommunhuset, Svedala kommun
Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala kommun

Ansökan Omvårdnadsinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Kommunhuset, Svedala kommun
Vård och omsorg, Hemtjänstvalet
233 80 Svedala kommun

Uppföljning och kontroll

Vi ansvarar för att regelbundet följa upp och kontrollera att samtliga utförare lever upp till de krav som vi ställer, det gäller även vår hemtjänst.

Förfrågningsunderlag serviceinsatser

Ansökan: Hemtjänstval Serviceinsatser – städning och inköp

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval serviceinsatser

 

Förfrågningsunderlag omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansökan: Hemtjänstval Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

(Omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser)

Information om Svedala kommuns näringsliv

Information för företag om stöd och rådgivning

Publicerad 2016-06-07 kl 15:19
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-11-22 kl 10:29