Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Näringslivsråd

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-6268146
thomas.carlsson@svedala.se

Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att ett näringslivsråd ska bildas i Svedala kommun. Ett näringslivsråd ger kommunen och näringslivet en plattform för samverkan och dialog med syfte att stärka näringslivsutvecklingen i hela kommunen.

Näringslivsrådet ska verka för att kommunstyrelsen tar hänsyn till frågor från företagen i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att vi bjuder in lokala företagarföreningar och andra företrädare för näringslivet till sammanträden minst fyra gånger per år varav ett tillfälle utgör strategimöte. Näringslivsrådet sammankallar alla företag i kommunen till ett dialogmöte, minst en gång per år.

Vem ingår i näringslivsrådet?

Från Svedala kommun ingår:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Oppositionsråd
 • Näringslivsansvarig
 • Kommundirektör

Vi bjuder in sakkunnig internt beroende på vilka frågor som vi ska diskutera på mötena.

Dessutom ingår företagarföreningarna:

 • Företagarna Svedala
 • Svedala Företagsgrupp
 • Svedala handel

Samt:

Invalda företag som ger en bred representation för näringslivet i kommunen – både geografiskt och utifrån bransch. Branscher med flest sysselsatta i kommunen är: transport, tillverkning, handel, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, jordbruk, fastighetsverksamhet, företagstjänster och finansverksamhet.

 • Swedavia  
 • Sandvik SRP AB 
 • ICA Kvantum Karlssons 
 • Skånsk Byggtjänst  AB
 • Nötesjö Konferenshotell AB
 • LRF Syd  
 • Rafab Svedala Fastigheter AB
 • LIME, Lilliehöök International Magazines AB
 • Swedbank

Varje organisation utser sin representant i rådet. Där är viktigt att deltagarna i rådet tar ansvar för vidare förankring inom respektive organisation. De invalda företagen är medlemmar i näringslivsrådet i två år och därefter väljer vi nya företag.

Vad diskuterar vi i näringslivsrådet?

I rådet diskuterar vi med fördel såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer konkreta frågor av aktuell karaktär. Exempel på frågor som vi diskuterar i näringslivsrådet är:

 • Näringslivsprogram
 • Etableringsstrategi
 • Kommunen som partner
 • Besöksnäring
 • Ungt entreprenörskap
Publicerad 2017-12-15 kl 11:38
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2018-10-23 kl 10:29