Stäng

Näringslivsråd

Kontakt

Kosovar Gashi
Näringslivschef
040–626 81 46
kosovar.gashi@svedala.se

Våren 2018 beslutade Kommunstyrelsen att ett näringslivsråd skulle bildas i Svedala kommun. Ett näringslivsråd ger kommunen och näringslivet en plattform för samverkan och dialog med syfte att stärka näringslivsutvecklingen i hela kommunen.

Näringslivsrådet ska verka för att kommunstyrelsen tar hänsyn till frågor från företagen i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att vi bjuder in lokala företagarföreningar och andra företrädare för näringslivet till sammanträden minst fyra gånger per år varav ett tillfälle utgör strategimöte. Näringslivsrådet sammankallar alla företag i kommunen till ett dialogmöte, minst en gång per år.

Vem ingår i näringslivsrådet?

Från Svedala kommun ingår:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Oppositionsråd
 • Näringslivsansvarig
 • Kommundirektör

Vi bjuder in sakkunnig internt beroende på vilka frågor som vi ska diskutera på mötena.

Dessutom ingår företagarföreningarna:

 • Företagarna Svedala
 • Svedala Företagsgrupp

Samt:

Invalda företag som ger en bred representation för näringslivet i kommunen – både geografiskt och utifrån bransch. Branscher med flest sysselsatta i kommunen är: transport, tillverkning, handel, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, jordbruk, fastighetsverksamhet, företagstjänster och finansverksamhet.

Branschrepresentanter 2020-2022:

 • Transport Swedavia, Karin Öhrström, flygplatschef Malmö Airport
 • Tillverkning Sandvik SRP, Jesper Löfberg, vd
 • Handel Hemköp i Svedala, Mattias Karlsson
 • Byggverksamhet Svedala Bygg AB, Martin Sjöström, vd
 • Hotell- och restaurangverksamhet PGA of Sweden National, Jonas Edberg, vd
 • Jordbruk Skabersjö Gods AB, Otto Thott
 • Fastighetsverksamhet Kjellerups Fastigheter, Niclas Kjellerup, vd
 • Företagstjänster Svedala fjärrvärme, Carna Walle
 • Finansverksamhet Handelsbanken, Cecilia Pilo, kontorschef

De invalda företagen är medlemmar i näringslivsrådet i två år och därefter väljer vi nya företag.

Vad diskuterar vi i näringslivsrådet?

I rådet diskuterar vi med fördel såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer konkreta frågor av aktuell karaktär. Exempel på frågor som vi diskuterar i näringslivsrådet är:

 • Företagsservice
 • Etableringar
 • Nyföretagande och entreprenörskap
 • Samverkan och dialog
 • Kompetensförsörjning
Publicerad 2017-12-15 kl 11:38
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2022-03-25 kl 15:52