Stäng

Handlingsplaner 2021

Kontakt

Kosovar Gashi
Näringslivschef
040–626 81 46
kosovar.gashi@svedala.se

Näringslivsfrågor och ett bättre företagsklimat i Svedala kommun är uttalat prioriterat. 2019 antogs en näringslivsstrategi som anger fokus för näringslivsarbetet fram till och med 2022. Målet är att Svedala ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022!

För att nå målet så arbetar vi hela tiden med att erbjuda så bra förutsättningar som möjligt för företagande i alla branscher. Näringslivsstrategin, som har arbetats fram i samverkan mellan representanter för kommunens näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner vid bland annat dialogmöten och workshopar och med underlag från djupintervjuer med kommunens företag, är ett av flera styrdokument som har relevans för näringslivets förutsättningar i kommunen och måste ses som en del i den helheten. En del av förutsättningarna behandlas i första hand i andra styrdokument och därför är intern samverkan med tidsplaner och ansvarsfördelning nödvändig.

Näringslivsstrategin innehåller fyra strategiska fokusområden som tillsammans visar vad som är viktigt för att skapa ett starkt företagsklimat och kommunal tillväxt:

 • Service till befintligt näringsliv
 • Service i samband med myndighetsutövning
 • Nyetableringar
 • Nyföretagande och entreprenörskap

Till varje fokusområde tas årligen en handlingsplan fram med konkreta åtgärder och aktiviteter som kan följas på kommunens webbplats. Näringslivsstrategin följs upp och utvärderas i samband med årsbokslut.

Detta är en sammanställning av handlingsplanerna som är levande dokument vilket innebär att ändringar kan ske samt att aktiviteter eller åtgärder kan tillkomma eller strykas.

För mer en utförlig beskrivning av respektive fokusområde samt mål och indikatorer, se Näringslivsstrategin.

Näringslivsstrategi 2019-2022 Svedala kommun

Service till befintligt näringsliv

 • Företagslots
 • Digitala företagsfrukostar med aktuella ämnen
 • Företagsbesök (minst 50 st)
 • Företagssafari (2 st) – Kommunstyrelsen och tjänstepersoner besöker minst tre företag inom olika branscher och med olika utmaningar.
 • Digitalt nyhetsbrev till kommunens företag (2–3 ggr/månad)
 • Näringslivsrelaterade inlägg på ”Näringsliv Svedala” Facebook (2–3 ggr/vecka).
 • Samlad information om stöd och åtgärder med anledning av Corona (webb, FB, nyhetsbrev)
 • Välkomstbrev till nyregistrerade företag (varje kvartal)
 • Kundservice/reception
 • Näringslivsrelaterad artikel i Lokaltidningen Svedala (1 g/nummer)
 • Näringslivsråd (4 st)
 • B2B mässa Malmö (flyttad till oktober 2021)
 • Svedala Företagsmässa (flyttad till september 2021).
 • Omvärldsbevakning för att hålla oss uppdaterade med information som berör och kan påverka företagen i kommunen
 • Ung Företagsamhet / Prao / Sommarlovsentreprenörer / Feriejobb
 • Arbete och integration – synliggöra outnyttjad arbetskraft i kommunen och erbjuda individuell matchning med uppföljning vid kompetens- och utbildningssatsningar samt praktik.

Utvecklingsprojekt

 • Arbetsmarknadskunskap – ett nationellt koncept som verkar i 74 kommuner med syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar i Skåne, för att stärka deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete. Samarbete inom MLR.
 • ”Inte bara trevlig”– samverkansprojekt i MalmöLundregionen för ett bättre lokalt företagsklimat i regionen genom att utveckla bemötande och attityder.
 • ”Tänk om och ställ om” – Svedala, Burlöv, Kävlinge, Skurup och Lomma, samverkar i projektet, bland annat ska en ny digital plattform med affärsmodeller och utvecklingspaket tillgängligt digitalt samt ledar-/företagsstöd, nätverk och workshops lokalt i kommunerna.

Service i samband med myndighetsutövning

 • Fortsatt förändringsarbete – Effektivitet och handläggning är serviceområdet där vi behöver bli bättre. Vi arbetar med rutiner och bemanning för att underlätta ärendeflödena och digitalisering av bland annat bygglovsprocessen.
 • Insikt – mätning och kvartalsvis analys och handlingsplan för utveckling av kommunens företagsservice
 • Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram – Svedala kommun deltar tillsammans med tio andra kommuner från hela landet. Dialog och utveckling inom Mål, strategi och ledarskap, Serviceinriktad myndighetsutövning, Upphandling samt ett specifikt utvecklingsprojekt för kommunen.
 • ”Inte bara trevlig”– samverkansprojekt i MalmöLundregionen för ett bättre lokalt företagsklimat i region genom att utveckla bemötande och attityder.
 • Kundservice/reception
 • Företagslots
 • Förenkla helt enkelt 2.0 - Internt utvecklingsprojekt, utbildning i näringslivskunskap och kommunikation för anställda på kommunen.

Nyetableringar

 • Företagslots
 • Marknadsföring och försäljning av tomter på verksamhetsområdet Östra II
 • Marknadsföring av verksamhetsområden – dialog med fastighetsägare
 • Marknadsföring av kommunens lediga lokaler eller mark på bland annat Objektvision som är Sveriges största digitala marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark.
 • Ny handelspolicy/Etableringsstrategi
 • Kommunikation av visionen ”Attraktiv kommun med möjligheter för hela livet”

Nyföretagande och entreprenörskap

 • Nyföretagarcentrum Öresund samarbete – nätverk, aktiviteter och kostnadsfri lokal rådgivning för de som vill starta eller nyligen har startat företag i kommunen
 • Företagslots
 • Sommarlovsentreprenörer / Ung Företagsamhet
Publicerad 2020-10-05 kl 11:13
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2022-03-25 kl 15:46