Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Näringslivsstrategi - Mot Skånes bästa företagsklimat

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-6268146
thomas.carlsson@svedala.se

Svedala kommun ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022. Under kommunfullmäktige 13 november beslutades den nya näringslivsstrategin som har fyra prioriterade fokusområden och anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2019–2022.

Bakom näringslivsstrategin står Svedala kommun och kommunens näringslivsråd. Strategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Svedala kommun.

Näringslivsstrategin har arbetats fram under 2018-2019 i samverkan mellan representanter för Svedala kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner vid bland annat dialogmöten och workshopar och med underlag från djupintervjuer med kommunens företagare.

I det fortsatta arbetet är dialogen med näringslivet något som ska prioriteras och utvecklas.

Krångligt ska bli enklare

Fokus under det senaste året har varit olika insatser för att vi ska bli bättre på att förenkla för företagare och förbättra företagskontakterna. Som ett led i utvecklingen har både tjänstepersoner och politiker genomfört en utbildning baserad på SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”.

För att utvärdera och utveckla kommunens företagsservice så mäts denna årligen sedan 2017 genom SKL:s Insikt där servicen till företagare som har varit i kontakt med kommunen mäts.

Strategiska fokusområden

Näringslivsstrategins fyra fokusområden ska tillsammans bidra till ett starkt företagsklimat och till kommunens tillväxt så att vi kan nå målet med ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. Fokusområden är; Service till befintligt näringsliv, Service i samband med myndighetsutövning, Nyetableringar samt Nyföretagande och entreprenörskap.

Handlingsplan och uppföljning

Till varje fokusområde ska en årlig handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder och aktiviteter. Näringslivsstrategin följs upp och utvärderas i samband med årsbokslut.

Näringslivsstrategi 2019-2022_Svedala kommun.pdf

Publicerad 2019-11-20 kl 14:07
Sidansvarig: Thomas Carlsson