Stäng

Länkar Svedalas historia

Foto: TA Fotografi

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Här är en lista med intressanta länkar till litteratur, bilder, föreningar, kartor med mera som innehåller information om Svedala kommuns historia. Håll till godo!

Litteraturförteckningar

Bibliografi över Bara kommun

Litteraturförteckning från 1975 av Knut Jönsson.

Anteckningar till en bibliografi över Bara kommun

Litteraturförteckning om Svedala

På webbplats Minuskeln hittar du en omfattande förteckning över tidningsartiklar och böcker om Svedala.
Minuskel är en webbplats med kartor över Svedala och litteratur om Svedala.

Webbplats Minuskel

Svensk historisk bibliografi

SHBd (Svensk historisk bibliografi) är den mest kompletta bibliografin över svensk historia. Den omfattar över 176 000 poster: monografier, uppsatser, recensioner och artiklar i dagstidningar med mera. Posterna har hämtats från de tryckta SHB-volymerna (1771-1976) och från LIBRIS (1977-2010). 

SHBd 1771-2010 på Kungliga bibliotekets webbplats

Tegelbruk och tegelarkitektur i Svedala kommun

Om boken "Se teglet" och tegelbruksakademin.

Webbplats Svedala kommun

Bilder

Bilder i syd

I Sydsvenskans bildarkiv ingår till exempel Skåne-Reportage och Rubins samlingar. I arkivet ingår också tidningen Arbetets bildarkiv. Bildarkivet innehåller många miljoner bilder från de senaste 100 åren. Bilderna läggs successivt ut på webbplatsen och du som privatperson kan köpa bilder.

Webbplats Bilder i syd

Leaderprojekt Börringe – Gräv där du bor

Leaderprojektet Börringe var kommunens första EU-finansierade Leader-projekt. Det är ett projekt med syfte att i digitaliserad form ta tillvara och redovisa foton och andra dokument om socknens byggnader och historia.

Webbplats Börringe föreningar

Flygfoto Sveriges gårdar

Många av Sveriges gårdar blev flygfotograferade under 1950-talet. Därefter sålde bilderna som som inramade förstoringar till husägare som den nya tidens gåramålningar. På webbplatsen Flyghistoria kan du se miniatyrer av fotografierna och även köpa förstoringar.

Webbplats Flygfotohistoria

Fotografier i Folklivsarkivet

Folklivsarkivet vid Lunds universitet har lagt ut en stor mängd fotografier på nätet, bland annat av fotografen Martin Svensson. Svensson var bosatt i Börringe och reste runt i bygden och fotograferade. Dessutom finns många gamla fotografier av kyrkor.

Webbplats Folklivsarkivet

Historisk bildbyrå

Webbplatsen Historisk bildbyrå visar och säljer bilder från skånska museer och arkiv. Många av bilderna kommer från nuvarande Svedala kommun.

Webbplats Historisk bildbyrå

Flygbilder

I Carlotta, databas för museisamlingar, hittar du en stor bildsamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors, huvudsakligen flygbilder men även andra motiv förekommer, främst av vykortskaraktär. Tiden är 1935-1987. Från Svedala kommun finns ett 80-tal bilder.

Webbplats Carlotta

Bilddatabas universitetsbiblioteket

I universitetsbibliotekets bilddatabas finns landskapsbilder och porträtt, bland annat från Svedala.

Webbplats universitetsbiblioteket

Sture Falheds donation

Den välkände Svedalafotografen Sture Falhed testamenterade hela sin egen och sina företrädares fotografiska kvarlåtenskap till Svedala kommun. Kommunen gav föreningen Svedala-Barabygden i uppdrag att gruppera, skanna och katalogisera hela samlingen.

Webbplats Föreningen Svedala-Barabygden

Svenska Aero-bilder AB

Svenska Aero är ett arkiv med över 5 miljoner flygfoton och andra bilder. Många av dem är i dålig upplösning men du kan köpa kopior i stort format från företaget.

Webbplats Svenska Aero-bilder

Tegelhus i Skurup och Svedala

Tegelakademin i Skurup och Svedala har dokumenterat och fotograferat värdefulla tegelhus i Svedala och Skurup.

Webbplats Tegelakademin

Vyer från Svedala

Här hittar du en liten samling med vykort som har anknytning till Svedala kommun.

Webbplats Vyer från Svedala

Information om Klågerupskravallerna, bondeupproret 1811

Wikipedia

Information om bondeupproret 1811 i Wikipedia.

Webbplats Wikipedia

Broschyr från Malmö museer om bondeupproret 1811.

Broschyr Klågerupsupproret 1811

Om musikalen 1811, Slaget vid Klågerup av Rolf Hellmark och Lars Johansson.

Webbplats SVEAMATEA

Föreningar

Om föreningen Svedala-Barabygden

På föreningen Svedala-Barabygdens webbplats skriver de om föreningens bokutgivning och om Sture Falheds mycket omfattande fotosamling. Samlingen håller de på att skanna in och bilderna blir efterhand publicerade på webbplatsen. Här är även en kort historik om Aggarps kvarn.

Webbplats Föreningen Svedala-Barabygden

Historia om Svedala idrottsförening, Svedala IF

Svedala idrottsförening bildades redan 1908. På Svedala IFs webbplats kan du läsa om föreningens historia.

Webbplats Svedala IF

Historia om Svedala scoutkår

På Svedala scoutkårs webbplats kan du läsa deras historia, 1913-1979.

Webbplats Svedala scoutkår

Järnvägar 

Artikel om järnvägen Börringe - Östratorps järnväg

Läs artikeln om Börringe - Östratorps järnväg ur tidskriften Skånska järnvägar av Anders Olsson.

Webbplats Skånska järnvägar

Grevebanan Malmö-Ystad järnväg

Läs om Grevebanan, järnvägen mellan Malmö och Ystad, och dess historia på länsstyrelsens webbplats och webbplatsen järnväg.net.

Webbplats Länsstyrelsen i Skåne

Webbplats Järnväg

Om de skånska järnvägarna Malmö-Ystad och Börringe Östra Torp

Du kan läsa mer historia om svenska järnvägar som Malmö-Ystad och Börringe-Östra Torp på webbplatsen Historiskt och Stig Lundins webbplats.

Webbplats Historiskt

Stig Lundins historiska webbplats

Historia om de fyra järnvägarna i Svedala kommun

Gunnar Ekevings webbplats ger referenser till ett mycket stort antal tidskriftsartiklar, många med koppling till de fyra järnvägarna som funnits i nuvarande Svedala kommun.

Webbplats Ekevings webbplats

Kartor

Lantmäteriet

Lantmäteriets omfattande samling av historiska kartor håller successivt på att göras tillgänglig på internet. Här finns många kartor över Skåne och Svedala kommun. För att kunna titta på kartorna behöver du en särskild bildläsare, en DjVu-plugin som du kan ladda ner gratis på webbplatsen.

Lantmäteriets webbplats

Minuskel

Ekonomiska kartor utarbetade av Rikets allmänna kartverk cirka 1912.

Webbplats Minuskel

Länsstyrelsen Skåne

På Länsstyrelsen Skånes webbplats finns beskrivningen (i ord) till den viktiga skånska kartan från 1810-talet. Själva kartan finns på Svedala bibliotek.

Webbplats Länsstyrelsen Skåne

Romaner

Hr Verner og Fru Ingeborg

Även känd som Hr. Verner i fangetaarn, Paa Lindholms hus med flera titlar. Medeltida dansk folkvisa med motiv från Lindholmen.

Full text av "Danske folkeviser i udvalg"

E-bok Hr Verner og Fru Ingeborg

Bokskogen "Inferno II"

Kort avsnitt från "bokskogen", det vill säga Bökeberg. Romanen, ibland kallad "Inferno II", är skriven på franska och är ursprungligen publicerad 1898.

Webbplats Litteraturbanken

Yddingeodjuret

Skallig på en natt: Yddingeodjuret. Ur Bülow, Waldemar, Allvarsord om allting och ingenting. – Lund, 191.

Webbplats Gutenberg, E-bok

Övrigt

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns information om över 1,7 miljoner fornlämningar från äldsta stenålder till 1800-1900-tal, många från Svedala kommun. Länkar finns för att visa enskilda fornlämningar på karta från Eniro eller hitta.se.

Fornsök på Riksantikvarieämbetes webbplats

Skabersjö mölla

Läs om Skabersjö mölla på föreningens webbplats.

Webbplats Föreningen Skabersjö mölla

Intervju med Nils Nilsson

Leif Eriksson, Bibliotekshögskolan i Borås, och Knut Jönsson, bibliotekschef i Svedala gjorde en intervju med Nils Nilsson, som ledde ABF-biblioteket i Klågerup.

Intervju på Borås högskolas webbplats

Sök i museum- och arkivsamlingar

På webbplatsen Kringla kan du söka information samtidigt om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och fotografier i flera av Sveriges museum- och arkivsamlingar.

Webbplats Kringla

Om kulturmiljöer hos Länsstyrelsen

Dessa kulturmiljöer i Svedala kommun har länsstyrelsen information om:

Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige

Faksimil av av ett tvåbandsverk, utgivet 1882-83 av Carl Martin Rosenberg.

Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, projekt Runeberg

Skånes arkivförbund

Skånes arkivförbund i Lund samlar protokoll och föremål från föreningar, brev och dagböcker från privatpersoner och mycket annat.

Webbplats Skånes arkivförbund

Dialekt- och ortnamnsarkivet

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund har digitaliserat sin samling över skånska ortnamn. Du hittar tidiga belägg för namnen och ofta även ortnamnens betydelser.

Webbplats Institutet för språk och folkminnens webbplats

SommarRock Svedala

Varje år sedan 1987 bjuder SommarRock Svedala på rock och annan musik under tre julidagar i Svedala. Här kan du läsa historien om festivalen.

SommarRock Svedalas webbplats

Värby församling

Historia kring och kyrkor i nuvarande Värby församling.

Webbplats Svenska kyrkan

Svenskt biografiskt lexikon

I svenskt biografiskt lexikon hittar du artiklar om bemärkta svenskar, bland annat Corfitz Beck-Friis på Börringekloster, Henriette Coyet på Torup, Hjalmar Gullberg och riksdagsmannen Johannes Hellner.

Svenskt biografiskt lexicon på Riksarkivets webbplats

Artikel om Yddinge och Börringe tegelbruk

På webbplatsen Minuskel kan du höra två intervjuer från 1975 där Hakon Köhler berättar om Yddinge och Börringe tegelbruk. Det var Hakon Köhlers farfar som startade de båda bruken.

Webbplats Minuskel

Publicerad 2016-05-11 kl 08:11
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-10-06 kl 16:15