Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Räddningstjänsten informerar om eldning till Valborg!

2016-04-28 Valborgsmässobrasan är en trevlig tradition, men det förutsätter att eldningen sker på rätt sätt. Använd ditt sunda förnuft när det gäller val av tid, plats och bränsle.


Läs mer

Läs Svedala kommuns årsredovisning 2015

2016-04-27 Nu finns Svedala kommuns årsredovisning att läsa här på vår webbplats. I årsredovisningen kan du se hur vi använder våra resurser utifrån våra uppsatta målområden. Årsredovisningen kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 11 maj.

Bläddra i årsredovisningen 2015

Om kommunens ekonomi


Svedala kommun arbetar för bättre skolresultat

2016-04-25 Svedala kommuns skolranking i årets Öppna jämförelser från SKL, Sveriges kommuner och landsting, har försämrats från plats 124 till 170. Rankingen baseras på resultat i årskurs 9 vårterminen 2015.


Läs mer

Här firar du Valborg

2016-04-25 Runt om i Svedala kommun finns olika Valborgsfiranden att ta del av. De som kommit oss till känna har vi lagt in i evenemangskalendern.
 


Sista artistsläppet till SommarRock Svedala 2016

2016-04-20 Arrangörerna till SommarRock Svedala, musikföreningen S.M.U.R.F., presenterar stolt de sista artisterna till årets festival som äger rum den 14-15-16 juli 2016.


Läs mer

Utställning "Nyinflyttad" på Svedala bibliotek

2016-04-19 Många människor är idag tvingade att fly från sina hemländer och några av dem kommer till Svedala. På lördag, 23 april kl 11-13, är det vernissage på Svedala bibliotek för utställningen "Nyinflyttad", som är skapad av Ungas fritid och biblioteken i Svedala. Innehållet består av personporträtt och berättelser från människor som flytt sina hemländer och kommit till Svedala. Ta del av deras historier, drömmar om sitt nya hemland och framtidsvisioner. Utställningen pågår från 23 april till 13 maj. Varmt välkommen!


Mottagare av miljöpriset 2015

2016-04-19 Svedala kommuns miljöpris 2015 tilldelas Svenska Diskbolaget AB. Miljöpriset utses av Bygg-och miljönämnden och består av en check på 10 000 kr, en statyett samt ett diplom som delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Stortorget i Svedala den 6 juni.


Läs mer

Näringslivet i Svedala uppmärksammades och belönades med priser

2016-04-14 Under torsdagskvällen arrangerade Svedala kommun, Svedala Business Group och Företagarna Svedala en inspirerande kväll för näringslivet på Mötesplats Tejarp i Klågerup.


Läs mer

Frivilliga resursgruppen firade 10-årsjubileum

2016-04-14 Den 10 april 2016 fyllde Frivilliga resursgruppen i Svedala (FRG) 10 år och det firades med en träff i kommunhuset på måndagskvällen. Under träffen gjorde FRG:s ordförande Bo Hansson en tillbakablick på hur civilförsvaret en gång startade och om hur det förändrats genom åren. 


Läs mer

Ansök till komvux på NFU

2016-04-13 Nu är det hög tid att söka till komvux på Nils Fredriksson Utbildning (NFU). Sista ansökningsdag till höstens kurser är den 15 maj och 1 juni för sommarkurserna. NFU tillhandahåller gymnasiekompetens för vuxna: Behörighetsgivande kurser, fristående kurser och grundläggande kurser. Till hösten 2016 erbjuder NFU kurspaket i programmen Vård- och omsorg, Barn- och fritid samt ny för i år, Restaurang- och livsmedel. 
Mer information hittar du i NFU:s kurskatalog.


Kommunens arbete med att skapa bostadslösningar åt flyktingar

2016-03-16 (Uppdaterat 2016-04-15) Den senaste tiden har vi fått många frågor och synpunkter på vårt arbete med att skapa bostadslösningar för ensamkommande unga och övriga nyanlända. Vi vill därför ge förtydligande information om våra tankegångar och vårt arbetssätt i frågan om mottagande och anordnande av bostäder åt nyanlända. Vi har nyligen sökt och söker tillfälliga bygglov för uppsättning av paviljonger på platserer i Svedala tätort och i Klågerup. I Bara har vi förvärvat en fastighet för att kunna bosätta flyktingar med inflyttning i början av april. Fler bostadslösningar undersöks, bland annat i vårt eget fastighetsbestånd.


Läs mer

Mottagare av kulturstipendium, idrottspris samt föreningsledarstipendium 2015

2016-04-08 Kultur-och fritidsnämnden har utsett vem som får 2015 års kulturstipendium samt årets idrottspris och föreningsledarstipendium. Samtliga priser och stipendier delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Stortorget i Svedala den 6 juni.


Läs mer

Stort intresse för meröppet i Bara

2016-04-08 Det har gått ett halvår sedan det nya biblioteket i Bara slog upp dörrarna i sina nya lokaler på Värbytorget. En nyhet vid öppningen var att biblioteket utrustats med så kallad ”meröppetteknik” som innebär att låntagarna själva kan bestämma när de vill besöka biblioteket. I dagsläget har 338 låntagare tecknat sig som meröppetanvändare och har därmed tillgång till biblioteket varje dag, året om, mellan kl 7–21.


Läs mer

Nytt skolområde växer fram

2016-04-07 För att möta det växande behovet av en ny grundskola i Svedala tätort har vi sedan en tid tillbaka planerat för ett nytt skol- och idrottsområde.


Läs mer

Anmäl dig till Sommarsporren 8-12 augusti 2016!

2016-04-06 Nu är det dags att anmäla sig till Sommarsporren 2016! Sommarsporren är ett arrangemang för barn i årskurs 3-6 med massor av roliga aktiviteter från kommunens föreningsliv. Barnen får prova på olika fritidsaktiviteter, allt från idrott till exempelvis schack och scouting.


Läs mer

Information angående vattendistribution i Svedala kommun

2016-04-05 Under april och maj månad 2016 sker en större ombyggnad på vattendistributionsanläggningen i Svedala tätort. Ombyggnaden avser att stärka den framtida leveranssäkerheten av dricksvatten i kommunen.


Läs mer

Nytt program för utbyggnad av bostäder i kommunen godkänt

2016-04-05 Kommunstyrelsen har godkänt exploateringsprogram 2016-2020 för bostadsbebyggelse i kommunen. Under åren 2016-2019 bedöms nära 600 bostäder att byggas. Av dessa är cirka 250 småhus och 350 bostäder i flerbostadshus, varav cirka 150 bostäder i hyresrätt och cirka 110 i bostadsrätt.


Läs mer

Nytt nummer av SvedalaNytt!

2016-04-01 Nu finns ett nytt nummer av SvedalaNytt i din brevlåda. Här kan du läsa om valborgsfirande, polisens tankar kring mobbing, om vårt arbete med flyktingmottagandet, skötsel av häckar, näringslivskväll och mycket mer. Läs direkt på skärmen


Hur fungerar det på ett boende för ensamkommande unga?

2016-03-11 Vi har träffat Afrah Hussein och Pär Faxby som arbetar på integrations-/HVB-boendet på Erlandsdal i Svedala. Här bor 14 ensamkommande unga i åldern 14–18 år. HVB betyder hem för vård eller boende.


Läs mer

Flyktingmottagande i Svedala kommun

2016-01-28 Flyktingströmmarna i Europa har haft stor påverkan på Sverige och även Svedala kommun. De senaste månaderna har vi som kommun tagit hand om ett ökat antal anvisade ensamkommande barn i enlighet med den lagstiftning som finns. Ett ansvar som vi vill ta på ett väl genomtänkt och hållbart sätt för att medverka till en så bra integration i samhället som möjligt. Men också för att lösa uppgiften på ett ekonomiskt klokt sätt. En av utmaningarna är att hitta bostäder till de ensamkommande barnen, en fråga som vi de senaste månaderna haft i absolut fokus.


Läs mer

Vi söker jourhem till ankommande flyktingungdomar och barn

2015-10-02 Svedala kommun söker dig eller er som under en kort period och med kort varsel kan hjälpa till med att vara jourhem till ankommande flyktingungdomar. Ungdomarna behöver tas om hand när de ankommer till Malmö Airport tills de anvisas till annan kommun. Det handlar oftast om 6-15 dagar.


Läs mer

Familjehem för ensamkommande barn sökes!

2015-09-08 Just nu i världen finns det fler människor på flykt än det varit sedan andra världskriget. Hur påverkar nu detta Svedala kommun? Kommunen har sedan 2011 tagit emot ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige för att söka asyl. Många av ungdomarna som har kommit har getts möjlighet till att bo i kollektivt boende i Svedala. De har integrerats i kommunens skolor och föreningar och har kommit att trivas bra i samhället.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun