Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Den nya gatubelysningen i Svedala kommun

2014-11-21 I dagspressen har det framförts kritiska synpunkter om den nya belysningen i Svedala kommun. Det har även kommit in flera positiva synpunkter från kommuninvånare.


Läs mer

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 24 november

2014-11-21 Välkommen att vara med under kommunfullmäktiges budgetsammanträde i Naverlönnsalen, Kommunhuset ingång B, måndagen den 24 november kl 09:00 (observera tiden!).

Har du inte möjlighet att vara på plats kan du också följa mötet via vår Webb-TV. De ärenden som tas upp under fullmäktigemötet kan du läsa om här.


Stortorget fylls med ljus och musik

2014-11-19 Välkommen till Stortorget i Svedala fredagen den 21 november kl 17. Här bjuder vi på en stämningsfull gemenskap tillsammans med förskolorna i Svedala och Svedala kulturskola. Barn och ungdomar kommer att sjunga och spela i ljushavet av lyktor.


Läs mer

Vad slänger du i avloppet? En skitviktig fråga

2014-11-18 Den 19 november infaller den internationella toalettdagen. Hur väl tar du hand om din toalett? Den som står där och tar din skit varje dag. Ge tillbaks till den genom att inte ge den mer än just skiten.


Läs mer

Färdtjänst inför jul-, nyårs och trettonhelgen 2014

2014-11-17 Beställ din resa i god tid före 19 december inför jul-, nyår- och trettonhelgen. Annars finns risk att resan inte kan göras på de tider som passar dig bäst. Beställning görs på 040-45 33 00, Vellinge Taxi.


Du vet väl att kommunen har en konsumentvägledare?

2014-11-14 Som konsument kan det vara både besvärligt och tidskrävande att känna till alla rättigheter och skyldigheter vi har när vi köper eller beställer en vara eller en tjänst. Hos kommunens konsumentrådgivning kan du få rådgivning och hjälp i olika konsumentfrågor.


Läs mer

Vill du ha fiber? Lämna din information här!

2014-11-11 Det finns en sida, www.svedala.se/jagvillhafiber där du kan lämna uppgifter om vad du som medborgare har för uppkoppling idag, vilka samfälligheter samt föreningar som finns och hur intresset ser ut för att ansluta till fiber. Informationen delas sedan med intresserade operatörer. 


Läs mer

S.M.U.R.F. provar nytt!

2014-11-12 Den 12 och 27 november kl 18-21 är det dags för STORJAM på G:a Brandstationen i Svedala. Instrument och förstärkare kommer att ställas upp i stora salen. Vi skapar ny musik, förändrar gammal och har det allmänt nice. Har du ett musikintresse, spelar eller sjunger, är du välkommen hit och ha kul!


Läs mer

Känner du till Svedala frivilliga resursgrupp, FRG?

2014-11-11 Det kan kännas tryggt att veta att den här gruppen har som uppgift att hjälpa kommunen till exempel vid olyckor, bränder, översvämningar eller evakueringar.


Läs mer

Information till medborgare som fyller 75 år

2014-11-11 Vård och omsorg arbetar med uppsökande verksamhet. Varje år blir alla som fyller 75 år och som inte har hemtjänst inbjuden till en gemensam information och ett kompletterande hembesök. I början av november var det åter dags. Två informationstillfällen ordnades, dels på Holmagården och dels på Värbygården i Bara. Cirka 70 personer kom till arrangemangen. En del hade med anhöriga som också var välkomna.


Läs mer

Var en stolt förälder - Våga säga nej

2014-11-07 Vi ställde tre frågor om föräldrar, ungdomar och alkoholvanor till Monika Dahlström. Monika arbetar med förebyggande socialt arbete, rådgivande samtal med föräldrar till barn mellan 0 - 20 år inom kommunens verksamhet Navet.


Läs mer

Fondmedel att söka!

2014-11-06 Inom området Vård och omsorg finns två stiftelser att ansöka om bidrag ur, Svedala sociala samstiftelse och Syskonen Amanda och Gustaf Danielsson i Lilla Bramstorps stiftelse. Skriftlig ansökan till respektive stiftelse ska skickas senast 23 november till Svedala kommun, Vård och omsorg, 233 80 Svedala.


Läs mer

Utställning på Svedala bibliotek: Idéer om ett framtida centrum

2014-11-05 Under sommaren har arkitekter från Tema, Nyréns och Tengbom samt landskapsarkitekter, trafikplanerare och belysningsdesigners skissat på en förnyelse av Svedala centrum. Idéskisserna finns utställda på Svedala bibliotek till och med 28 november.


Läs mer

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige har valts

2014-11-04 Kommunfullmäktige har den 3 november valt Göran Jepsson, M, som ordförande i kommunfullmäktige och Björn Jönsson, S, som vice ordförande för den nya mandatperioden.


Läs mer

Väg 108 avstängd på grund av vägarbeten

2014-10-16 Två omfattande brorenoveringar på riksväg 108 inleds den 20 oktober. Vilket innebär avstängning av väg från 20 oktober.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning