Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Polisen bjuder in till medborgardialoger i Svedala kommun

2016-05-27 På temat "Polisens tillgänglighet i Svedala kommun" bjuder polisen in till två medborgardialoger i Svedala kommun:

Onsdagen den 22 juni kl 17:00-18:30, ICA Karlsson i Svedala tätort

Måndagen den 27 juni kl 17:00-18:30, Bara centrum


Läs mer

Risk för vattenavstängning i Svedala tisdag natt

2016-05-27 Måndag 30 maj kommer vi att prova ut en ny ventil i vattenverket. Om ventilen sluter tätt kommer denna åtgärd inte märkas för dig som bor i Svedala. Skulle den inte sluta tätt är vi tvungna att genomföra en åtgärd natten mellan tisdag och onsdag 31 maj-1 juni, vilket innebär att vattnet måste vara avstängt tisdag-onsdag mellan cirka kl 00:00 och 04:00. Om det blir vattenavstängning kommer vi att placera ut vattentankar på olika platser i Svedala. Vi återkommer med mer information under måndagen så att du kan planera inför en eventuell vattenavstängning. Avstängningen berör hela Svedala tätort, Aggarp, Hyltarp och Lilla Svedala.


Nya skolan i Svedala ska heta Aggarpsskolan
2016-05-25 Fram tills nyligen har förslag kommit in till oss från allmänheten om det nya namnet på skolan som byggs söder om Aggarpsvallen. Förslagen som har skickats in är Mölleskolan, Visdomskvarnen, Kvarnskolan, Tegelbruksskolan, Möllaskolan och Aggarpsskolan.

Läs mer

Nytt nummer av SvedalaNytt!

2016-05-25 På torsdag den 26 maj får du ett nytt nummer av SvedalaNytt i din brevlåda. I detta sommarnummer kan du bland annat läsa om evenemang som sker under sommaren och om kommunens nya webbplats som lanseras i början av juni. Du kan redan nu läsa SvedalaNytt här på webben.


Vatteninformation för dig som bor i Svedala

2016-05-24 (Uppdaterat 2016-05-25 kl 09:35) Under onsdagsmorgonen har ombyggnaden av vattenverket åter gett konsekvenser i form av luft i ledningarna. Luft medför ofta grumlighet i vattnet - spola därför vattnet ett tag för att få bort grumligheten.


Läs mer

Sotning och rengöring i Svedala kommun

2016-05-23 Just nu är det många av våra medborgare som ringer oss och vår avtalsknutna sotare med frågor om de utskick som har gjorts i kommunen av en extern aktör. Svedala kommun har en kontrakterad sotare, Skorstensfejarmästarna Syd AB. Utskicket är inte kravställt av kommunen utan ett reklamerbjudande från andra aktörer på marknaden.


Läs mer

Förtydligande kring hanteringen av sommarjobb

2016-05-20 Svedala kommun ber om ursäkt att vår hantering av sommarjobb inte har fungerat i år. Då det fortfarande finns oklarheter och frågor, vill vi förtydliga hur hanteringen ser ut framåt.


Läs mer

Angående varsamhet med vattenförbrukningen!

2016-05-03 (uppdaterat 2016-05-20) Ombyggnaden av vattendistributionsanläggningen i Svedala tätort fortsätter under maj månad. Det är en större ombyggnad som avser att stärka den framtida leveranssäkerheten av dricksvatten i kommunen.

Vi har tidigare uppmanat alla att vänta med att fylla pooler samt göra allt för stor mängd bevattning. Vi har nu nya besked som innebär att bevattning kan ske mellan 23:00 - 06:00. Tack för er förståelse!


Läs mer

Internationella föräldradagen 1 juni

2016-05-18 Den internationella föräldradagen uppmärksammas den 1 juni och firas kl 17-21 på Svedala Folkets Hus med föreläsningar, utställningar och underhållning.


Läs mer

Fler platser till simskolan

2016-05-18 Det har varit stor efterfrågan på platser till nybörjargrupperna i simskolan period 1 i Svedala. Därför har vi gjort en ändring av gruppindelningen för att öka antal platser och det finns nu ytterligare 20 platser att anmäla sig till. Till anmälan


Svedala kulturskolas sommarfestivalprogram

2016-05-17 Njut av sång, musik och dans samt prova på själv under Svedala kulturskolas sommarfestival. Kulturskolan spelar bland annat under Nationaldagen som firas på Stortorget i Svedala, 6 juni kl 11.


Läs mer

Vernissage "En resa genom världens litteratur och berättelser"

2016-05-16 Idag startar ett vernissage om världens språk. Utställningen är gjord av elever som har modersmålsundervisning i skolan. I Svedala kommun undervisas just nu i 20 olika språk.


Läs mer

Sommarlov i Svedala kommun

2016-05-12 Snart är det dags för det efterlängtade sommarlovet!  Vi har satt ihop ett sommarlovsprogram där barn och ungdomar har möjlighet att delta i flera olika aktiviteter.  Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig ledare eller förening. Ladda ner sommarlovsprogrammet.


Nu skapar vi fler förskoleplatser i vår växande kommun

2016-05-11 Svedala är en växande kommun, vilket är bra. Flera vill bosätta sig i kommunen och behovet av förskoleplatser ökar hela tiden. Hittills har vi alltid kunnat erbjuda alla en förskoleplats i rätt tid, vilket har varit uppskattat.


Läs mer

Inspirations- och exkursionsdag i fält för lärargrupper

2016-05-11 Du som är lärare i biologi och naturkunskap är välkommen att boka en gratis dag  för fältexkursion vid någon av våra utvalda platser längs vattendrag eller damm, nära dig. Segeåns Vattenråd driver ett projekt med syfte att inspirera lärare till att ta med sina elever på exkursion. 


Läs mer

Lekplats på Gränsgatan byggs om

2016-05-11 Just nu bygger vi om lekplatsen på Gränsgatan i Svedala. Lekplatsen rustas upp och blir en mer samlad lekplats där barnen får en uppdaterad och rolig miljö samtidigt som vuxna får en mer lättöverskådlig lekyta. Vår förhoppning är att lekplatsen ska upplevas modernare och locka till både lek och samkväm.


Läs Svedala kommuns årsredovisning 2015

2016-04-27 Nu finns Svedala kommuns årsredovisning att läsa här på vår webbplats. I årsredovisningen kan du se hur vi använder våra resurser utifrån våra uppsatta målområden. Årsredovisningen kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 11 maj.

Bläddra i årsredovisningen 2015

Om kommunens ekonomi


Svedala kommun arbetar för bättre skolresultat

2016-04-25 Svedala kommuns skolranking i årets Öppna jämförelser från SKL, Sveriges kommuner och landsting, har försämrats från plats 124 till 170. Rankingen baseras på resultat i årskurs 9 vårterminen 2015.


Läs mer

Ansök till komvux på NFU

2016-04-13 Nu är det hög tid att söka till komvux på Nils Fredriksson Utbildning (NFU). Sista ansökningsdag till höstens kurser är den 15 maj och 1 juni för sommarkurserna. NFU tillhandahåller gymnasiekompetens för vuxna: Behörighetsgivande kurser, fristående kurser och grundläggande kurser. Till hösten 2016 erbjuder NFU kurspaket i programmen Vård- och omsorg, Barn- och fritid samt ny för i år, Restaurang- och livsmedel. 
Mer information hittar du i NFU:s kurskatalog.


Kommunens arbete med att skapa bostadslösningar åt flyktingar

2016-03-16 (Uppdaterat 2016-04-15) Den senaste tiden har vi fått många frågor och synpunkter på vårt arbete med att skapa bostadslösningar för ensamkommande unga och övriga nyanlända. Vi vill därför ge förtydligande information om våra tankegångar och vårt arbetssätt i frågan om mottagande och anordnande av bostäder åt nyanlända. Vi har nyligen sökt och söker tillfälliga bygglov för uppsättning av paviljonger på platserer i Svedala tätort och i Klågerup. I Bara har vi förvärvat en fastighet för att kunna bosätta flyktingar med inflyttning i början av april. Fler bostadslösningar undersöks, bland annat i vårt eget fastighetsbestånd.


Läs mer

Flyktingmottagande i Svedala kommun

2016-01-28 Flyktingströmmarna i Europa har haft stor påverkan på Sverige och även Svedala kommun. De senaste månaderna har vi som kommun tagit hand om ett ökat antal anvisade ensamkommande barn i enlighet med den lagstiftning som finns. Ett ansvar som vi vill ta på ett väl genomtänkt och hållbart sätt för att medverka till en så bra integration i samhället som möjligt. Men också för att lösa uppgiften på ett ekonomiskt klokt sätt. En av utmaningarna är att hitta bostäder till de ensamkommande barnen, en fråga som vi de senaste månaderna haft i absolut fokus.


Läs mer

Vi söker jourhem till ankommande flyktingungdomar och barn

2015-10-02 Svedala kommun söker dig eller er som under en kort period och med kort varsel kan hjälpa till med att vara jourhem till ankommande flyktingungdomar. Ungdomarna behöver tas om hand när de ankommer till Malmö Airport tills de anvisas till annan kommun. Det handlar oftast om 6-15 dagar.


Läs mer

Familjehem för ensamkommande barn sökes!

2015-09-08 Just nu i världen finns det fler människor på flykt än det varit sedan andra världskriget. Hur påverkar nu detta Svedala kommun? Kommunen har sedan 2011 tagit emot ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige för att söka asyl. Många av ungdomarna som har kommit har getts möjlighet till att bo i kollektivt boende i Svedala. De har integrerats i kommunens skolor och föreningar och har kommit att trivas bra i samhället.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun