Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bidrag och stöd till föreningar

Vi ger bidrag och stöd till kulturföreningar och föreningsverksamheter för barn och unga. Här hittar du information om olika stödformer och länkar till ansökningar.

Coronastöd till föreningar

Alla föreningar i Svedala kommun är välkomna att söka kommunens tillfälliga coronastöd.

Stödet kan endast beviljas till verksamhet som kan genomföras framåt i tiden. Stödet kan inte ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. En enskild förening kan bli beviljad maximalt 10 000 kr.

Sista dag för att söka stödet är 30 november 2020.

Ansök om coronastöd

Nyheter när Barnkonventionen blir lag 2020

Den 1 januari år 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, lag i Sverige. I samband med detta genomför vi förändringar som rör alla föreningsbidrag. Varje förening ska ha och redovisa en policy som anger hur de arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, dopning, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämställdhet, jämlikhet och likabehandling samt att upprätthålla Barnkonventionen. 

Information till föreningar om Barnkonventionen

Stöd till kulturföreningar

Våra kulturföreningar ger kommuninvånarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som vi stödjer på olika sätt.

Riktlinjer och regler för kommunens stöd till kulturföreningar

Ansökan om ekonomiskt stöd till kulturföreningar (Ansökan är öppen 1 januari–24 maj)

Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga

Vi lämnar stöd till föreningsverksamheter för barn och unga för att så många som möjligt ska kunna ta del av trygga och utvecklande fritidsaktiviteter. Vi stödjer det lokala föreningslivet genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla verksamhetslokaler och anläggningar samt ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. 

Föreningsstödet för verksamhet för barn och unga i kommunen består av aktivitetsstöd och anläggningsstöd. Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden har utvecklingsstödet tagits bort från och med 1 januari 2020. 

Riktlinjer och regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett som en grund för föreningens verksamhet och baseras på det faktiska antal gånger som barn deltagit i verksamheten under ett halvår.

Skicka in er ansökan;

  • senast 25 februari för perioden 1 juli–31 december 
  • senast 25 augusti för perioden 1 januari-30 juni

Ansök och redovisa för aktivitetsstöd (Ansökan är öppen 15 juni–25 augusti)

Ladda ner närvarokort för aktivitetsstöd

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet är avsett för att stötta de föreningar som har en egen lokal eller anläggning. Det kan handla om stöd till hyra till en extern hyresvärd, el- och vattenkostnader eller andra driftskostnader. Stödet täcker inte kostnader en förening har för hyra av kommunala lokaler och är inte avsett att täcka hela kostnaderna för föreningens anläggningar.

Skicka in er ansökan;

  • senast 1 april 2020

Ansök om anläggningsstöd (Ansökan är öppen 1 januari - 1 april)

Utvecklingsstöd

Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden har utvecklingsstödet tagits bort från och med 1 januari 2020. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2020-06-26 kl 15:02