Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bidrag och stöd till föreningar

Foto: Glen Viksten/Scandinav bildbyrå

Kommunen har ett stödsystem för föreningsverksamhet för barn och unga. Här är information om bidrag till föreningar och stipendier till ledare och idrottare.

Stöd till kulturverksamhet

Kommunens kulturföreningar ger medborgarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som kommunen stödjer på olika sätt.

Stödet söks årligen senast den 30 april. Ansökningsportalen öppnar åter i januari.

Ansök om ekonomiskt stöd för kulturverksamhet

Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga

Vi lämnar stöd till föreningsverksamheter för barn och unga för att så många som möjligt ska kunna ta del av trygga och utvecklande fritidsaktiviteter. Kommunen stödjer det lokala föreningslivet genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla verksamhetslokaler och anläggningar samt ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. 

Föreningsstödet för verksamhet för barn och unga i kommunen består av tre delar: aktivitetsstöd, utvecklingsstöd och anläggningsstöd.

Riktlinjer och regler vid stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett som en grund för föreningens verksamhet och baseras på det faktiska antal gånger som barn deltagit i verksamheten under ett halvår. Ansökan lämnas in senast 25 februari för perioden 1 juli-31 december respektive senast 25 augusti för perioden 1 januari-30 juni. 

Närvarokort för aktivitetsstöd 2019 (Excel-fil)

Ansökan öppnar 2019-12-01!

Ansökan och redovisning av aktivitetsstöd

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd finns för att göra det möjligt för föreningar som behöver stärka sin verksamhet att kunna göra det. Det kan handla om att genomföra ett socialt projekt, eller att köpa in ny utrustning, åka på ett läger eller för att låta en ungdomsledare gå en utbildning. Syftet är att stärka den ordinarie verksamheten. 

Ansök om utvecklingsstöd

Ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden vid fyra tillfällen per år. Ansökningar som inte kommit in inom tidsramen för det närmaste beslutande sammanträdet behandla vi istället vid nästkommande beslutande sammanträde.

Blanketten förenings-/organisationsrapport ska följa med ansökan om utvecklingsstöd och är särskilt viktig då din förening är ny, valt en ny styrelse eller har någon annan förändring du vill meddela kommunen.

Anmäl förenings-/organisationsinformation

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet är avsett för att stötta de föreningar som har en egen lokal eller anläggning. Det kan handla om stöd till hyra till en extern hyresvärd, el- och vattenkostnader eller andra driftskostnader. Stödet täcker inte kostnader en förening har för hyra av kommunala lokaler och är inte avsett att täcka hela kostnaderna för föreningens anläggningar. Ansökan lämnas in senast 1 april.

Ansökan om anläggningsstöd

Regler för stödformerna

Exakta regler för de olika stödformerna för föreningars verksamhet för barn och unga finns i Svedala kommuns författningssamling.

Bidragsbestämmelser i kommunens författningssamling

 

Blanketten förenings-/organisationsrapport ska medfölja ansökan om anläggningsstöd, utvecklingsstöd och aktivitetsstöd vid varje ansökningstillfälle. Blanketten ska också skickas in om din förening är ny eller om någon information har förändrats.

Anmäl förenings-/organisationsinformation

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2019-07-17 kl 08:33