Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bidrag och stöd till föreningar

Foto. Pixabay

I föreningslivet kan människor i olika åldrar odla och fördjupa sina intressen både inom idrott och kultur. Verksamhet för barn och unga är alltid prioriterad. Så många som möjligt ska kunna ta del av bra, trygga och utvecklande fritidsaktiviteter med fokus på lärande och öppenhet.

Svedala kommun ger bidrag och stöd till verksamheter för barn och unga och för kulturverksamhet.  Vi stödjer det lokala föreningslivet genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla verksamhetslokaler och anläggningar samt ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. 

Det ekonomiska stödet består av Aktivitetsstöd, Anläggningsstöd och Kulturstöd.

Nyheter när Barnkonventionen blev lag 2020

Den 1 januari år 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, lag i Sverige. I samband med detta genomför vi förändringar som rör alla föreningsbidrag. Varje förening ska ha och redovisa en policy som anger hur de arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, dopning, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämställdhet, jämlikhet och likabehandling samt att upprätthålla Barnkonventionen. 

Ett nytt sätt att söka bidrag från januari 2021

Ni som förening kommer nu att kunna söka bidrag via vårt system som heter FRI. Vi håller på med utvecklingen av detta och din förening kommer att få ut mer information via mejl när detta är klart. Det betyder att ni inte längre kan söka via vår e-tjänst.

Det har varit en del teknikaliteter som gjort att vi blivit försenade i denna process, vi kommer under vecka 3 skicka ut inloggningsuppgifter.

Riktlinjer och regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga och för kulturverksamhet  3:09  

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett som en grund för föreningens verksamhet och baseras på det faktiska antal gånger som barn deltagit i verksamheten under ett halvår.

Du loggar in via FRI.

Ni föreningar som är kopplade till RF ska skapa kommunfil via idrottonline.

  • senast 25 februari 2021 för perioden 1 juli–31 december 
  • senast 25 augusti 2021 för perioden 1 januari-30 juni

Ansökan Redovisa för aktivitetsstöd kommer att sökas i FRI. Vi kommer ut med inloggningsuppgifter samt en beskrivning på hur ni som förening kan söka bidrag.

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet är avsett för att stötta de föreningar som har en egen lokal eller anläggning. Det kan handla om stöd till hyra till en extern hyresvärd, el- och vattenkostnader eller andra driftskostnader. Stödet täcker inte kostnader en förening har för hyra av kommunala lokaler och är inte avsett att täcka hela kostnaderna för föreningens anläggningar.

Du loggar in via FRI.

  • senast 1 april 2021

Ansökan Anläggningsstöd kommer att sökas i FRI. Vi kommer ut med inloggningsuppgifter samt en beskrivning på hur ni som förening kan söka bidrag.

Kulturstöd

Våra kulturföreningar ger kommuninvånarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som vi stödjer på olika sätt.

Du loggar in via FRI.

  • senast 30 april 2021

Ansökan om Kulturstöd kommer att sökas i FRI. Vi kommer ut med inloggningsuppgifter samt en beskrivning på hur ni som förening kan söka bidrag.

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2021-01-14 kl 12:36