Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Kommunfullmäktige sammanträder 2017

Välkommen, kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten!

Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör kommunfullmäktige?

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Dock är det fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Politiker i kommunfullmäktige

Ordförande i kommunfulllmäktige är Göran Jepsson (M).
1:e vice ordförande är Björn Jönsson (S)

Kommunfullmäktiges ledamöter

Följ mötet via webben

Vi direktsänder kommunfullmäktiges möten via webb-tv. Det går även att titta på äldre möten och i dem välja att se enstaka ärenden.

Webb-tv kommunfullmäktige

Kungörelser och protokoll för kommunfullmäktige

Naverlönnsalen, ingång B i kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/kommunfullmaktiges-kungorelser-och-protokoll/

Arrangör

Kommunfullmäktige Svedala kommun

Kontaktperson

Teresa Fridell
040-626 81 3
registrator.ks@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst