Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Inkluderande arbetsmarknad för ett hållbart Svedala

Vilka behov har ditt företag och vilken nytta kan näringsliv och samhälle ha av de kompetenser som finns i Svedala kommun?

Välkommen till en idégivande näringslivsträff på temat inkluderande arbetsmarknad. Under eftermiddagen får du information om arbetsmarknadsläget och vilka kompetenser som finns i vår kommun. Du får även exempel på företag som har erfarenhet på området samt tips och idéer till ditt företag.

Ditt företag kan vara med och skapa ett mer hållbart Svedala. Ett hållbart samhälle är att vi ser vinsterna med att välkomna en mångfald av människor och idéer. Du kommer att träffa Arbetsförmedlingen, Mine, Roots of Malmö och Ica Kvantum Karlssons.

Anmälan

Anmälan till: naringsliv@svedala.se

Ta gärna med en kollega. 

Arrangemanget är kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras en kostnad på 150 kr.

Program

15:00-15:10
Svedala kommuns närings- & turismutvecklare, arbetsmarknadssamordnare och integrationskoordinator hälsar välkomna och inleder dagens program

15:10-15:30
MINE – organisationen som arbetar för mångfald och inkludering i näringslivet presenterar sitt mentorskapsprogram och senaste projekt Samspelet

15:30-16:00
Arbetsförmedlingen Trelleborg ger oss en bild av arbetsmarknadsläget i Svedala kommun och vilka stöd som finns för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

16:00-16:10
Paus och fika

16:10-16:30
Roots of Malmö delar med sig av sina erfarenheter av mångfald i ett mindre företag.

ICA Kvantum Karlssons delar med sig om hur deras företag på olika sätt har arbetat för mångfald och inkludering lokalt i Svedala genom anställningar av olika kompetenser.

16:30-16:50
Panelsamtal med dagens deltagare och gäster om framtidens inkluderande arbetsmarknad.

16:50-17:00
Summering och avslutning

Svedala kommunhus
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Enheten för Arbete och integration och Näringslivsenheten, Svedala kommun.

Kontaktperson

Thomas Carlsson
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst