Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Medborgardialog – Hjälp oss att ta fram en hållbarhetsstrategi

Varmt välkommen att delta i medborgardialogen den 22 september eller den 1 oktober om ny hållbarhetsstrategi. Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att, i ett tidigt skede, ta del av dina förslag på hur vi gemensamt bäst uppnår målbilden lokalt i kommunen.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Först ut är:

  • mål nr 6 Rent vatten och sanitet för alla.
  • mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • mål 14 Hav och marina resurser.
  • mål 15 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

För mer info se webbplatsen Globala målen.

Webbplats Globala målen

Medborgardialog vid två tillfällen i höst

Vi arrangerar medborgardialogen vid två tillfällen, i Svedala den 22 september och i Bara eller 
Klågerup den 1 oktober. Vi erbjuder också en digital medborgardialog via webben vid ett senare tillfälle under hösten.

  • Tillfälle 1 – Svedala 22 september kl 18:00–20:30
  • Tillfälle 2 – Bara eller Klågerup 1 oktober kl 18:00–20:30

Efter du har anmält dig meddelar vi via mejl vilken lokal vi håller medborgardialogen i.

Evenemanget anpassas utifrån rådande pandemiläge (max 50 deltagare) och vi månar om att hålla avstånd.

Vi bjuder på enklare förtäring i form av frukt och kaffe eller te.

Anmälan

Anmälan medborgardialog 22 september eller 1 oktober

Vi behöver din anmälan senast den 18 september för mötet i Svedala (22/9) och senast 27 september för mötet i Bara eller Klågerup (1/10).

Anmälan krävs

Svedala och Bara eller Klågerup
Efter inkommen anmälan

Arrangör

Svedala kommun

Kontaktperson

Enheten för strategisk planering
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst